Fole Innovative

Nettverk for utflyttede moldensere.

I tillegg til tiltaket Jobb i Romsdal har Fræna et eget tiltak; Fole Innovative som er et nettverk for utflyttede moldensere. Nettverket har et nært samarbeid med blant annet Molde Næringsforum. Målet er å få flere til å vende tilbake til Molde-regionen.

Aktiviteter

  • Arrangement utenfor kommunen for å rekruttere folk
  • Eget nettsted
  • Kampanje for å synliggjøre regionen som bosted
  • Kampanje for å skaffe arbeidskraft/synliggjøre jobbmuligheter
  • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige organisasjoner

Samarbeidspartnere

  • Næringslivet
  • Næringsfora i Molde og Fræna

Hovedmål

Få flere til å flytte tilbake til Molde-regionen.

Målgrupper

  • Høyt utdannet arbeidskraft/arbeidskraft med spesifikk kompetanse
  • Flyttere fra storbyområder 
  • Romsdalinger

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Fole Innovative er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Arbeidet er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.