Fagområde: Tilflytting

Flytt nordover

Kommunene i Vest-Finnmark regionråd har gått sammen om en felles flytt-nordover-portal.

Potensielle tilflyttere eller andre interesserte vil kunne finne en overordnet informasjon om hva som finnes av tilbud i de 7 medlemskommunene.

Den regionale profileringsportalen www.flyttnordover.no gir informasjon om familieliv, utdanning, kultur, fritid og næringsliv, og svar på de fleste spørsmål i forbindelse med det å flytte en hel familie.

Skulle det være informasjon som tilflyttere ikke finner på hjemmesiden eller hos kommunene så har hver kommune også oppnevnt en tilflyttervert som kan kontaktes. Disse vertene vil være behjelpelig med å kunne svare på henvendelser om næringsliv, offentlige tilbud, skole, barnehage, boligmarked, fritidsaktiviteter og andre aktiviteter som finnes i kommunen.

Portalen er et resultat av prosjektet ”Flytt hit til Vest-Finnmark” som Nordkapp Næringshage har gjennomført for kommunene i Vest-Finnmark Regionråd.

Aktiviteter

  • Eget nettsted
  • Brosjyrer o.l.

Hovedmål

Synliggjøre for tilflyttere og andre Finnmarksinteresserte at regionen er attraktiv, kompetent og tilgjengelig.

Målgrupper

Alle typer innflyttere

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Flytt nordover er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.