Flytt Hit

Prosjekt i regi av Regionrådet for Fjellregionen. Målet er å snu den negative befolkningsutviklinga i Fjellregionen.

Flytthit er et prosjekt i regi av Regionrådet for Fjellregionen. Ønsket om å snu den negative befolkningsutviklinga i Fjellregionen ligger til grunn for satsinga på Flytthit-prosjektet.

Flytthit-arbeidet har vært drevet i flere faser. I fase 1 ble grunnlaget for infrastrukturen lagt, gjennom blant annet oppbygging av felles nettsted, og tilflyttervertskap i kommunene.

Fase 2 vil for ettertida bli husket som den perioden da Flytthit og Fjellregionen for alvor ble satt på kartet gjennom kampanjen «Første klasse 2005».

Suksessen med denne kampanjen ga grunnlaget forfinansiering av fase 3, som har pågått i perioden 2008–2011. Et godt og fungerende tilflyttervertskap er et av de viktigste resultatene av Flytthit-arbeidet. Arbeidet ble organisert inn i eksisterende stillinger.

De tilbyr ikke gratisgoder eller spesielle fordeler øremerket tilflyttere. Holdningen er at Fjellregionen har så mye å tilby, at de ikke behøver å selge noe på «billigsalg». Det handler om å vise hva regionen har å by på for den som ønsker et stressfritt liv, kombinert med gode muligheter til å bruke kunnskap og kompetanse og leve ut drømmer og ambisjoner.

Aktiviteter

 • Arrangement utenfor kommunen for å rekruttere folk
 • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem
 • Brev til potensielle tilflyttere
 • Annonsering i media
 • Eget nettsted
 • Brosjyrer og lignende
 • Besøk på skoler og studiesteder
 • Tilrettelagt boliger for tilflyttere
 • Deltatt på utstillinger/stand
 • Kampanje for å synliggjøre regionen som bosted
 • Kampanje for å skaffe arbeidskraft/synliggjøre jobbmuligheter
 • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige organisasjoner for å gjøre stedet attraktivt
 • Vertsskapsordning
 • Integreringstiltak for tilflyttede

Viktigste salgsargument

 • Livskvalitet
 • Godt oppvekstmiljø
 • Friluftsliv
 • Gode tjenestetilbud
 • Kulturtilbud

Samarbeidspartnere

 • Grende-/bygdelag
 • Hedmark Fylkeskommune
 • Næringslivet

Hovedmål

Snu den negative befolkningsutviklinga i Fjellregionen.

Målgrupper

 • Alle typer innflyttere
 • Høyt utdannet arbeidskraft
 • Arbeidskraft generelt
 • Ungdom
 • Potensielle tilbakeflyttere
 • Barnefamilier
 • Pensjonister/godt voksne
 • Flyttere fra storbyområder
 • Entreprenører

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Flytt Hit er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket er en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Arbeidet er en del av prosjektet «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.