Fagområde: Inkludering Tilflytting

Flere mennesker til Tranøy

Tranøy tilbyr gratis tomt i kommunalt boligfelt og arbeider med et bosettingsprogram for flykninger.

Målgruppe er alle typer tilflyttere og flyktninger. Aktivitetene er tilrettelegging for boliger og integreringstiltak for tilflyttere til kommunen.

Hovedmål

Økt bosetting gjennom konkrete tiltak.

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Flere mennesker til Tranøy er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i Distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag for Distriktssenteret.