Fagområde: Tilflytting

Fitjar

Fitjar bruker nettet for å få folk til å flytte til kommunen. De hyret også inn et privat firma som jobbet for å rekruttere islandsk arbeidskraft.

Kom til Fitjar var et nettbasert prosjekt hvor det i 2010 ble laget en nettside for å rekruttere tilflyttere.

Det var også satt i verk tiltak for å rekruttere islandsk arbeidskraft via et privat firma i 2009.

Aktiviteter

  • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem
  • Brev til potensielle tilflyttere
  • Eget nettsted (nede pr 15.02.2017 red. amn)

Viktigste salgsargument

  • Pendlingsmuligheter
  • Godt oppvekstmiljø
  • Friluftsliv

Samarbeidspartnere er frivillige lag og organisasjoner

Hovedmål

Tilflytting

Målgrupper

Alle typer innflyttere

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Fitjar er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket er en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Arbeidet er en del av prosjektet «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.