Fagområde: Tilflytting

Film for Midt-Buskerud

Krødsherad, Modum og Sigdal, lager en «skrytefilm» sammen med et profesjonelt filmteam.

Film for Midt- Buskerud er et prosjekt der Krødsherad, Modum og Sigdal fikk lagd en «skrytefilm» sammen med et profesjonelt filmteam. Målet var å markedsføre det flotte distriktet, alle tilbudene og aktivitetene – både sommer og vinter.

Filmen er vist på prøve-VM i Vikersundbakken og på NRK i samme sending. Filmen er også vist på reiselivsmesse i inn- og utland, og skal brukes til ulike informasjonsmøter, for eksempel av ordfører, rådmann m.fl

Filmen brukes blant annet i sammenheng med å rekruttere innflyttere til regionen.

Hovedmål

Økt tilflytting.

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Film for Midt-Buskerud er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Arbeidet er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.