Fagområde: Stedsutvikling

En tverrkulturell møteplass for ungdom i Farsund by

Pilotprosjekt hvor ungdom skal aktiviseres, bidra til byutvikling og få sterkere forankring i kommunen gjennom etablering og drift av en tverrkulturell møteplass i Farsund by.

Kommunen vil i samarbeid med ungdomsrådet og ungdom fra de videregående skolene etablere en møteplass sentralt i Farsund by. Møteplassen skal formes av ungdommer og innredning av lokalet skal foregå i samarbeid med elever fra praktiske linjer på vgs.

En prosjektleder engasjert av Farsund kommune ved enhet for kultur og idrett, skal drive frem prosjektet i tett samarbeid med ungdomsleder og SLT-koordinator.Prosjektleder engasjeres for et år fra 2013-2014. Etter prosjektperioden skal møtestedet drives videre som en del av ungdomsarbeidet i enhet for kultur og idrett.

Etterlyser en møteplass

Farsund kommune har en lav befolkningsvekst og en demografi med mange gamle og få unge innbyggere. Veldig mange av kommunens ungdommer flytter ut for å studere etter endt videregående skole og det er et viktig mål å få flere til å flytte tilbake.

Farsund by har ingen steder for ungdom i aldersgruppen 16-19 år og det har gjennom mange år fra forskjellige ungdomsmiljøer, vært ytret ønske om å få hjelp til å etablere en møteplass. Et sted der det er enkelt å droppe inn og som er lite nok til å føles intimt og stort nok til at det kan holdes møter av forskjellig slag.

Samarbeidspartnere

 • Lista vgs
 • Eilert Sundt vgs
 • Farsund handelsstands forening
 • Voksenopplæringen
 • Frivillighetssentralen
 • Flyktningkoordinator

Målgruppe

Ungdom fortrinnsvis i aldersgruppen 16-19 år. Elever ved videregående skoler og lærlinger.

Aktiviteter

Ungdommen skal selv tilrettelegge lokalet i under vegledning og i samarbeid med vgs skole. Møteplassen skal invitere til tverrkulturelt fellesskap, fellesskap på tvers av klikker og andre skiller, et sted for spill, små intimkonserter, utstillinger , politiske møter og temakvelder. Det skal selges varme og kalde drikker og enkel spise. Maten som selges, skal ikke produseres på stedet men kjøpes inn og selges videre. Det skal gis veiledning og opplæring i omsetning av mat, organisering av konserter og utstillinger og kunnskap om byutvikling/ urbanisering.

Prosjektet “En tverrkulturell møteplass for ungdom i Farsund by” er tildelt  550 000 kroner i Bolystmidler i 2013.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggende informasjon. Distriktssenteret har ikke vurdert prosjektet, og presentasjonen inneholder mindre informasjon enn de lokale utviklingsarbeidene vi har vurdert.

Eierskap, organisering og formell forankring

Eierskap og forankring som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Forankring

ADMINISTRATIV FORANKRING:

 • Prosjektgruppen består av : Enhetsleder for kultur og idrett, SLT-koordinator, medarbeider på teknisk innenfor fagfeltene byutvikling og trafikk , ungdomsleder samt leder pluss en fra ungdomsrådet .

POLITISK FORANKRING:

 • Prosjektet har vært drøftet med varaordfører og søknaden vil bli behandlet i utvalg for oppvekst og kultur 21.03.

Prosjektorganisering

PROSJEKGRUPPE :

 • Tverrfaglig bestående av enhetsleder for kultur og idrett, SLT-koordinator ,medarbeider på teknisk innenfor fagfeltene byutvikling og trafikk , ungdomsleder og 2 fra for ungdomsrådet.

PROSJEKTANSVARLIG :

 • Enhet for kultur og idrett ved leder Britt-Mari Langerud

ARBEIDSGRUPPE :

 • Ungdomsarbeider ,prosjektleder + ungdomsstyre
Målformulering

Målformulering som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

 1. Målet med etablering av en møteplass er at ungdom i alderen 16-19 år skal få et sterkt eierskap til prosjektet og høyere kompetanse gjennom aktiv deltakelse i alle faser av tiltaket.
 2. Gjennom prosjektet skal ungdommene få en økt forståelse for hvilken betydning økt aktivitet i sentrum har for stedsutvikling og en økt tilhørighet til byen og kommunen. Kommunen ønsker prosjektet skal bidra til at ugdommene skal søke seg tilbake etter endt utdannelse.
 3. Prosjektet skal gi ungdom tro på at de kan være med å bidra til en urbanisering av Farsund by.
 4. Kommunen ønsker gjennom prosjektet å syneliggjøre at den satser på å tilrettelegge for et behov ungdommen har meldt.
 5. Ettter endt prosjektperiode skal møteplassen drives av ungdom i samarbeid med ungdomsleder.
Resultat og effekt

Resultat og effekt som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Resultat

 • En økt tilhørighet til kommunen og en økt forståelse av møteplassens betydning i byrommet . Dette kan måles gjennom brukerundersøkelser.
 • En økt forståelse av hvilke kvaliteter et kreativt og samfunnsengasjert fellesskap har. Våre ungdommer er verdensborgere og vil få økt kunnskap om andre kulturer og tenkemåter.
 • Ungdommene får kunnskap om innredning ,drift, økonomi , arrangenmenter.
 • En erkjennelse av at kommunen er til for ungdom og at den er lydhør for ungdommens behov og planlegger for fremtiden.

Effekter

 • Et levende sentrum. Ungdom i byen gjør byen mer attraktiv som møteplass.
 • Ungdom, som har vært med å etablert et treffsted, har fått en kompetanse som gjør at de har kunnskap om hva som skal til for å drive et etablissement arrangere aktiviterer og styre økonomi.
 • En mer urban by der det blir lettere å drive små serveringssteder med særpreg.