Det gode liv i nord

Prosjektet skal profilere regionen som attraktivt bosted og det skal etableres en bosettingstjeneste for alle innflyttere i Midt-Troms.

Bakgrunnen for prosjektet (2010-2013) er mangel på arbeidskraft og folk regionen. Det ønskes utvandringsvillige, eventyrlystne mellomeuropeere som er på søken etter det gode liv. Midt-Troms trenger kvalifisert arbeidskraft i årene som kommer, ikke minst innenfor helsesektoren. Ved å hjelpe de som ønsker å bosette seg her, og aktivt rekruttere kvalifiserte arbeidstakere der det er behov, ønsker prosjektet å skape en vinn-vinn-situasjon. I prosjektperioden skal prosjektlederne konsentrere seg om innvandrere fra Tyskland.

Et tyvetalls innflyttere skal intervjues om sine erfaringer som innvandrere til Midt-Troms. Resultatene skal utgis i en tospråklig utgave som både vertskommuner, bedrifter og innflyttere skal ha nytte av.

Etter ett års drift har prosjektet medvirket til at Tranøy kommune har fått 7 nye innbyggere.  Prosjektet stod for stillingsutlysning, tolking, informasjon og hjelp til det byråkratiske, slik at overgangen fra Tyskland til Norge ble litt enklere.

Arbeid med prosjektet er integrert i eksisterende stillinger.

Samarbeidspartnere

 • Troms Fylkeskommune
 • Næringslivet
 • Samarbeidskommunene

Målgrupper

 • Arbeidskraft generelt
 • Høyt utdannet arbeidskraft/arbeidskraft med spesifikk kompetanse
 • Arbeidskraft generelt
 • Barnefamilier
 • Livsstilsflyttere fra utlandet

Aktiviteter

 • Eget nettsted
 • Brosjyrer og lignende
 • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige lag og organisasjoner for å gjøre stedet attraktivt
 • Deltatt på utstillinger/stand
 • Kampanje for å skaffe arbeidskraft/synliggjøre jobbmuligheter
 • Vertsskapsordning
 • Integreringstiltak for tilflyttede
 • Aktiv kontakt med potensielle innflyttere gjennom Eures, ulike nettfora og eget nettverk

Viktigste salgsargument

 • Godt oppvekstmiljø
 • Friluftsliv
 • Sentral beliggenhet
 • Gode tjenestetilbud
 • Arbeidslivskvalitet

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Det gode liv i Nord er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i Distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag for Distriktssenteret.