Fagområde: Tilflytting

BYN-prosjektet

Tiltrekke seg attraktiv arbeidskraft.

Formålet med BYN-Prosjektet var å styrke Ytre Namdals konkurranse- og kommunikasjonsevne overfor personer med tilknytning til regionen spesielt, og for attraktiv arbeidskraft generelt.

Delmål som var satt opp for å oppnå dette var:

 1. Rekruttering av kvalifisert arbeidskraft
 2. Profilering av BYN-regionen
 3. Etablering av database over utflytta BYNinger
 4. Prosjektet over i varige strukturer

Tiltak som er blitt gjort:

 • Spørreundersøkelse – arbeidskraftbehov høsten 2008
 • Felles internettside for BYNregionen lanseres våren 2009
 • Database utflytta BYNinger
 • Oversikt næringsliv, kulturliv, off.info, oppskriftshefte tilflyttere
 • Aktivitetskalender
 • Nyhetsstoff
 • Felles profilering av BYNregionen

Vikna (Rørvik) var også med i Tettstedsprogrammet til Kommunal – og regionaldepartementet som hadde som hovedmål å bidra til å utvikle mer miljøvennlige og attraktive tettsteder i distriktene som bosted for nye generasjoner. Dette prosjketet ble videreført som Kystbyen 2006, og har hatt konkrete resultater i form av lyssettingen av Nærøysundbrua, fontenen i Pollen, skulpturer i Kjøpmannsgata, museumsbrua og liknende.

Disse stedsutviklingsprosjektene har bidratt til å forsterke befolkningens identitet og stedstilhørighet. Sterkere tilhørighet håper man skal bidra til at ungdom fortsetter å flytte tilbake til stedet etter endt skolegang.

Aktiviteter

 • Arrangement utenfor kommunen for å rekruttere folk
 • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem
 • Annonsering i media
 • Eget nettsted
 • Besøk på skoler og studiesteder
 • Deltatt på utstillinger/stand
 • Kampanje for å synliggjøre regionen som bosted
 • Kampanje for å skaffe arbeidskraft/synliggjøre jobbmuligheter

Viktigste salgsargument

 • Godt oppvekstmiljø
 • Friluftsliv
 • Arbeidsplasser

Samarbeidspartnere

 • Grende-/bygdelag
 • Ytre Namdal regionråd
 • Næringslivet
 • Frivillige lag og organisasjoner

Målgrupper

 • Høyt utdannet arbeidskraft/arbeidskraft med spesifikk kompetanse
 • Arbeidskraft generelt
 • Ungdom
 • Potensielle tilbakeflyttere

Hovedmål

Økt tilflytting

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

BYN-prosjektet er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.