Fagområde: Tilflytting

Brønnøy

To tiltak som skal øke tilflyttningen til Brønnøy kommune.

I Brønnøy er det to hovedtiltak for å synliggjøre kommunen som bosted for økt tilflytting:

 1. Brønnøysund arrangerer rekrutteringsseminar for ungdom og utflyttere sammen med andre virksomheter.
 2. Kommunen ønsker også å være synlig utad, og prøve å markedsføre kommunen og dens goder på stands på messer og på ulike festivaler.

Tiltakene startet i 2008.

Samarbeidspartnere

 • Næringslivet
 • Andre offentlige bedrifter og etater

Målgrupper

 • Arbeidskraft generelt
 • Potensielle tilbakeflyttere

Aktiviteter

 • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem
 • Annonsering i media
 • Brosjyrer og lignende
 • Deltatt på utstillinger/stand
 • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige organisasjoner for å gjøre stedet attraktivt

Viktigste salgsargument

 • Livskvalitet
 • Godt oppvekstmiljø
 • Friluftsliv

«Brønnøy» er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i Distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag for Distriktssenteret.