Fagområde: Omdømme Tilflytting

Bolyst og økt tilflytting i Steinkjer

Flere spennende tiltak for økt tilflytting i Steinkjer kommune

 1. Kommuneprofilen er et prosjekt for å bevisstgjøre innbyggere, tilreisende, næringsliv og mulige innflyttere om hva som er spesielt og bra med kommunen.
 2. Attraktivitetsprogrammet profilerer seg med «Steinkjer åpen, lys og glad”, og har som ett av sine mål å tiltrekke seg flyttere.  Det skal sikres at de som bor i kommunen er gode ambassadører for Steinkjer og Nord-Trøndelag.  Målgruppen er de som er mellom 30 – 40 år, med spesiell vekt på 32-åringen – siden denne aldersgruppen er ca. 30 % underrepresentert sett i forhold til landsgjennomsnittet.
 3. Tettstedsprogrammet hadde som mål å styrke Steinkjers attraktivitet overfor innflyttere, særlig med tanke på å få tilbake utflyttet ungdom. Dessuten skulle man skape tro på byutvikling gjennom å bevisstgjøre befolkningen om kvalitetene byen allerede hadde, og bringe idéer om forbedringer til torgs. I Steinkjer satset man ambisiøst på en bred lokal mobilisering, og det var et mål at også ungdom og kvinner skulle bli reelle bidragsytere i utviklingsarbeidet. Tettstedsprosjektet skulle dessuten bidra med konkrete tiltak og prosjekter i forhold til byjubileet i 2007.

Periode

 • Kommuneprofilen: Fra 2000
 • Attraktivitetsprogrammet: Fra 2009
 • Tettstedsprogrammet: 2002-2006.

Aktiviteter

 • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem
 • Annonsering i media
 • Eget nettsted
 • Brosjyrer og lignende
 • Kampanje for å synliggjøre regionen som bosted Kampanje for å skaffe arbeidskraft/synliggjøre jobbmuligheter
 • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige organisasjoner for å gjøre stedet attraktivt

Viktigste salgsargumenter

 • Bygdemiljø/sosialt miljø
 • Arbeidsplasser
 • Gode tjenestetilbud

Samarbeidspartnere

 • Grende-/bygdelag
 • Nord-Trøndelag Fylkeskommune
 • Næringslivet
 • Frivillige lag og organisasjoner

Målgrupper

 • Alle typer innflyttere
 • Arbeidskraft generelt
 • Barnefamilier
 • Potensielle tilbakeflyttere
 • Flyttere fra storbyområder

Hovedmål

Bedret omdømme og økt tilflytting.

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Bolyst og økt tilflytting i Steinkjer er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.