Blilyst

Blilyst er et utviklingsprogram for seks kommuner i Sør-Trøndelag

Verdiene som ligger til grunn for prosjektet er å ville, å våge og å vokse. Satsingsområdene fra 2011 til 2014 er stedsutvikling og omdømmebygging, kompetanse- og næringsutvikling og naturbasert reiselivsutvikling.

Prosjektet har fokusert på tilflytting og har gjennomført en del markedsføringskampanjer. Tilflytting fra Nederland har vært et delprosjekt.

Periode: 2004 til 2014

Aktiviteter

 • Arrangement utenfor kommunen for å rekruttere folk
 • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem
 • Annonsering i media
 • Eget nettsted
 • Brosjyrer og lignende
 • Deltatt på utstillinger/stand
 • Kampanje for å synliggjøre regionen som bosted
 • Kampanje for å skaffe arbeidskraft/synliggjøre jobbmuligheter

Viktigste salgsargumenter

 • Lave levekostnader
 • Vakker natur
 • Pendlingsmuligheter

Målgruppe

Alle typer innflyttere

Hovedmål

Økt tilflytting

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Blilyst er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.