Bli med heimatt til Nordmøre

Halsa, Surnadal og RIndal kommune samarbeider om å få utflyttet ungdom til å flytte tilbake.

Det er gjennom tidene arrangert flere møter for å få utflyttet ungdom til å flytte hjem igjen. Kommunene ønsker å vise fram at regionen har et felles bo- og arbeidsmarked med mange muligehter. Arbeidet er integrert i eksisterende stillinger.

Aktiviteter

 • Arrangement utenfor kommunen for å rekrutter folk
 • Brev til potensielle tilflyttere
 • Annonsering i media
 • Eget nettsted
 • Besøk på skoler og studiesteder
 • Deltatt på utstillinger/stand
 • Kampanje for å synliggjøre regionen som bosted
 • Samarbeid med næringsliv og/eler frivillige organisasjoner for å gjøre stedet attraktivt
 • Vertsskapsordning

Viktigste salgsargumenter

 • Livskvalitet
 • Godt oppvekstmiljø
 • Friluftsliv

Samarbeidspartnere

 • Næringslivet
 • Frivillige lag og organisasjoner

Hovedmål

Tiltrekke seg potensielle tilflyttere.

Målgrupper

 • Ungdom
 • Potensielle tilbakeflyttere

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Bli med heimatt til Nordmøre er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Arbeidet er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.