Fagområde: Tilflytting

Bindal – med vind i seglan!

Prosjekt som sikter mot å øke sysselsettingen og bedre folketallsutviklingen i Bindal kommune.

Prosjektet Bindal – med vind i seglan! (2008 – 2011) hadde følgende mål:

 • Bidra til netto 5 – 6 nye arbeidsplasser innen prosjektperioden. Dvs. 1 % av samlet sysselsetting.
 • Bidra til å bedre folketallsutviklingen
 • Bindal skal bedre sin sammenlagtscore på NHOs/Telemarkforsknings Nærings-NM, som benytter måleindikatorer som lønnsomhet, vekst, nyetableringer og størrelse i tillegg til en attraktivitetsindeks.

Prosjektet har vært organisert i arbeidsgrupper rundt tre tema

 1. Arbeidsplasser og næringsutvikling
 2. Ungdom og rekruttering
 3. Omdømme og stedsutvikling.

Sluttrapporten peker på at det i løpet av en prosjektperiode på 1,5 år er for kort tid til å kunne registrere resultat i nærings- og befolkningsutviklingen. Det fremheves samtidig at de aktiviteter og prosesser som har vært gjennomført, og de metoder og verktøy som er blitt brukt i forbindelse med næringsutvikling, rekruttering og omdømmebygging, kan komme til nytte i senere utviklingsprosesser.

Samarbeidspartnere

 • Grende-/bygdelag
 • Nordland Fylkeskommune
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Næringslivet
 • Frivillige lag og organisasjoner

Målgrupper

 • Arbeidskraft generelt
 • Ungdom
 • Potensielle tilbakeflyttere

Aktiviteter

 • Arrangement utenfor kommunen for å rekruttere folk
 • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem
 • Eget nettsted
 • Besøk på skoler og studiesteder
 • Kampanje for å synliggjøre regionen som boste
 • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige organisasjoner for å gjøre stedet attraktivt

Viktigste salgsargument

 • Godt oppvekstmiljø
 • Gode tjenestetilbud
 • Tilskudd til kjøp av bolig/gårdsbruk, tilskudd til barnehageplass, fødselstilskudd, nedbetaling

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Bindal – med vind i seglan! er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i Distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag for Distriktssenteret.