Fagområde: Tilflytting

Bedre rekruttering til Storfjord

Prosjekt med mål om å betre rekruttering til Storfjord kommune.

Storfjord er involvert i flere tiltak for å bedre rekrutteringen til kommunen:

 1. Vestersida-prosjektet har medvirket til flere bedriftsetableringer og bidratt økonomisk til en rekke av trivselstiltakene som har vært gjennomført de 18 månedene prosjektet har vart.
 2. Det vært arbeidet med å profilere tiltakssonen sammen med Nord-Troms regionen.
 3. Det har i perioden 2005 – 2010 blitt utviklet strategiske næringsplaner for Nord Troms og Tromsø regionen.

Videre deltar kommunen i Omdømmebygging i Nord-Troms i regi av Nord-Troms regionråd. Målgruppe er alle typer tilflyttere.

Prosjektperioder

 • Vestersia: 2008 – 2011
 • Profilering av tiltakssonen: 2005 – 2006
 • Strategiske næringsplaner: 2005 – 2010

Samarbeidspartnere

 • Grende-/bygdelag
 • Troms Fylkeskommune
 • Fylkesmannen i Troms
 • Nord-Troms regionråd
 • Næringslivet
 • Frivillige lag og organisasjoner

Aktiviteter

 • Arrangement utenfor kommunen for å rekruttere folk
 • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem
 • Brev til potensielle tilflyttere
 • Annonsering i media
 • Eget nettsted
 • Brosjyrer og lignende
 • Besøk på skoler og studiesteder
 • Tilrettelagt boliger for tilflyttere
 • Deltatt på utstillinger/stand
 • Kampanje for å synliggjøre regionen som bosted
 • Kampanje for å skaffe arbeidskraft/synliggjøre jobbmuligheter
 • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige organisasjoner for å gjøre stedet attraktivt
 • Integreringstiltak for tilflyttede

Viktigste salgsargument

 • Arbeidsplasser
 • Gode tjenestetilbud
 • Tiltakssonen

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Bedre rekruttering til Storfjord er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltakene inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i Distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag for Distriktssenteret.