Fagområde: Tilflytting

Avstandsuavhengige arbeidsplasser

Sauda og Suldal samarbeider om utflytting av arbeidsplasser fra by til distrikt.

Sauda og Suldal har gjennom prosjektet Avstandsuavhengige arbeidsplasser fokusert på utflytting av arbeidsplasser fra by til distriktet. Kommunene ble tildelt kr 320 000 til prosjektet ”Steds- og avstandsuavhengige arbeidsplasser” i Regional utviklingsplan 2006. Prosjektet ble organisert inn i eksisterende stillinger, men er nå avsluttet.

Aktiviteter

Politisk påtrykk og samarbeid mellom Sauda Suldal for å få statlige arbeidsplasser.

Viktigste salgsargument

  • Godt oppvekstmiljø
  • Kulturtilbud
  • Full barnehagedekning

Hovedmål

Utflytting av arbeidsplasser fra by til distriktet.

Målgrupper

  • Høyt utdannet arbeidskraft/arbeidskraft med spesifikk kompetanse
  • Arbeidskraft generelt

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Avstandsuavhengige arbeidsplasser er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Arbeidet er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.