Arbeid og tilflytting i Hemne

Hemne har et allsidig fokus på arbeidet med tilflytting.

Hemne kommune deltar i det regionale programmet Kysten er klar, hvor KystTrainee er et sentralt element. KystTrainee er igangsatt og ledes av Hemne Næringshage. Arbeidet har vært integrert i eksisterende stillinger. I tillegg har Hemne hatt følgende tiltak:

 1. Prosjektet Studentkube hadde fokus på unge utflyttede hemnværinger. Konseptet Studentkube går ut på å sette sammen en gruppe studenter fra ulike fagmiljø som foretar en reell utviklingsoppgave i det regionale næringslivet
 2. Det har siden 2011 pågått markedsføring av ledige landbrukseiendommer. Her kan innsamling av informasjon og presentasjon finnes på nettsiden hemneportalen.no (nede pr 0711.2023 red anm).
 3. I tillegg har det vært et dokumentasjonsprosjekt ved å innhente og organisere relevant informasjon om Hemne rettet mot rekruttering av ekstern arbeidskraft og etableringer.

Studentkube: 2002 – 2003

Markedsføring og dokumentasjonsprosjekt har pågått siden 2011.

Aktiviteter

Annonsering i media

 • Eget nettsted
 • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige organisasjoner for å gjøre stedet attraktivt
 • Spesielt fokus på å tilrettelegge info som er relevant og korrekt
 • Legges ut på hjemmeside, ikke egen
 • Spesifisering av mulige tiltak

Viktigste salgsargument

 • Livskvalitet
 • Friluftsliv
 • Gode tjenestetilbud

Samarbeidspartnere

 • Næringslivet
 • Frivillige lag og organisasjoner
 • Næringshag
 • Hemneportalen.no
 • Konsulent og studieorganisasjon

Målgrupper

 • Alle typer innflyttere
 • Høyt utdannet arbeidskraft/arbeidskraft med spesifikk kompetanse
 • Arbeidskraft generelt Potensielle tilbakeflyttere
 • Livsstilsflyttere fra utlandet
 • Flyttere fra storbyer Entreprenører
 • Hyttefolk
 • Unge voksne

Hovedmål

Økt tilflytting

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Fokus på arbeid og tilflytting i Hemne er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.