Aktive ungdomsråd i Finnmark

Prosjekt som skal arbeide for å etablere ungdomsråd i alle kommunar i Finnmark. Slik kan ungdom få positive opplevingar kring auka medverknad og tettare band til kommunen sin.

Planen er å knytte føljeforsking til arbeidet. Slik kan det koma fram ny kunnskap om korleis ungdomsråda påverkar ungdommane sine haldningar til lokalsamfunnet, og kva endringar ungdomsråda skapar i lokalsamfunna.

Prosjektet fekk tildelt 1 800 000 i bulystmidlar i 2010.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggande informasjon. Distriktssenteret har ikkje vurdert prosjektet, og presentasjonen inneheld mindre informasjon enn dei lokale utviklingsarbeida vi har vurdert.