Fagområde: Tilflytting

Adresse Sauda

Prosjekt som skal styrke arbeidet med rekruttering til ledige jobber og innflytting til Sauda.

Adresse Sauda-prosjektet ble etablert av Sauda Vekst høsten 2007.  Prosjektet har et langsiktig perspektiv der målet er å styrke arbeidet med rekruttering til ledige jobber, samt tilflytting til Sauda. Den viktigste målgruppen i så måte er utflyttede saudabuer, men også studenter som enda ikke har flyttet fra Sauda, samt folk som ikke nødvendigvis har noen tilknytning til stedet fra før. Det viktigste er at det er folk som har lyst til å leve, bo og arbeide her.

Siden oppstarten har det blitt arrangert fire romjulslag. Det har i tillegg vært samlinger som Høstjakt, Vårsøg og Sommerbeite med god oppslutning. Over 200 personer har registrert seg på disse samlingene eller gjennom nettsiden adressesauda.no (nede pr 28. april 2017). Dette kaller prosjektinnehaverene Adresse Sauda-nettverket. De mener at god kontakt med nettverket gjør dem i stand til å iverksette treffsikre tiltak når det gjelder rekruttering og tilflytting; gjerne gjennom å formidle personlig kontakt mellom bedrifter og potensielle arbeidstakere/etablerere. Videre har Adresse Sauda etablert sin egen profil på Facebook.

Prosjektet fortsetter inn i Bolystprosjektet Adresse Sauda – mennesker til muligheter i Sauda!

Aktiviteter

 • Arrangement utenfor kommunen for å rekruttere folk
 • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem
 • Brev til potensielle tilflyttere
 • Annonsering i media
 • Eget nettsted
 • Besøk på skoler og studiesteder
 • Kampanje for å skaffe arbeidskraft/synliggjøre jobbmuligheter
 • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige organisasjoner

Viktigste salgsargumenter

 • Livskvalitet
 • Godt oppvekstmiljø
 • Arbeidsplasser

Samarbeidspartnere

 • Rogaland Fylkeskommune
 • Sauda kommune
 • NAV
 • Næringslivet
 • Sauda idrettslag

Hovedmål

Styrke arbeidet med rekruttering til ledige jobber og innflytting til Sauda.

Målgrupper

 • Alle typer innflyttere
 • Høyt utdannet arbeidskraft/arbeidskraft med spesifikk kompetanse
 • Potensielle tilbakeflyttere

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Adresse Sauda er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Arbeidet er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.