Fagområde: Tilflytting

Regionenes kamp? – om tilflyttingsprosjekter

Mange kjemper om å tiltrekke seg nye tilflyttere.

Rapporten drøfter hvilke teorier som kan tenkes å ligge bak tilflyttingsprosjekter. Oppdragsgiver er Valdres og Hallingdal næringshage. Hovedvekten legges på teorier rundt regional økonomisk vekst og flyttemotiver. Rapporten viser at de som står bak tilflyttingsprosjekt har en ganske klar oppfatning om at det er mulig å endre tilflyttingstrender ved hjelp av tilflyttingsprosjekt.

Det finnes ikke forskning som tyder på at det er tilfelle. Tvert imot finnes det noe forskning som viser at slike prosjekt ikke har en effekt. Mye tyder likevel på at det er mulig å tiltrekke seg enkeltindivid og inspirere til enkelte næringsetableringer.