Fagområde: Tilflytting

Lys i alle glas – sluttrapport

Sluttrapport fra et fireårig bosettingsprosjekt i Hallingdal, Numedal og Midt-Buskerud.

Nærmere 100 tomme gårdsbruk har fått fast bosetting, og på nesten like mange bruk er det prosesser som kan føre til tilflytting i framtida. Dette er resultatet av et systematisk bosettingsarbeid med mange involverte og mange tiltak. 12 kommuner og regionråd har vært initiativtakere.

Da prosjektperioden startet i 2007 ble det registrert 780 ubebodde gårdsbruk i Hallingdal, Numedal og Midt-Buskerud. Regionen skiller seg ut fra landsgjennomsnittet ved at de fleste eiendommene er solgt på det frie markedet. De som har kjøpt disse eiendommene kommer fra andre kommuner og bidrar derfor til tilflytting og flere innbyggere.

Prosjektet mener de har fem suksessfaktorer:

  1. Personlig kontakt med eierne, hatt tid til å lytte og tid til å la dem tenke
  2. Langsiktig prosjekt – holdningsendring blant eierne
  3. Nyhetsbrev og nettside med jevnlig informasjon og statusoppdatering for eiere av gårdsbruk og prosjekteierne
  4. Jobbet med administrasjonen i kommunen – men også som samarbeidsfora og møter om tema som engasjerer
  5. Tre prosjektledere og tolv kommuner som har jobbet godt sammen. Et godt team som har motivert og støttet hverandre