Kommunereformen

Distriktssenteret formidler nyttig kunnskap for kommuner med vedtak om sammenslåing, som er i gang med å planlegge sin nye kommune. Vi vektlegger spesielt tiltak som styrker lokaldemokratiet, og aktiv involvering av innbyggerne mellom valg.

 

Bolystteam – metode for utvikling av lokaldemokratiet

Trenger du nye ideer til hvordan lokaldemokratiet i kommunen din kan videreutvikles? Et Bolystprosjekt i Steinkjer har laget en spennende metode.


Ny kommune – sterkere ungdomsmedvirkning

Ungdom har en viktig stemme som må bli hørt når en ny kommune skal planlegges. Se hvordan kommunen kan jobbe med ungdomsmedvirkning.


Kommunikasjon i sammenslåingsprosessen

Kommuner som skal slå seg sammen trenger plan og strategi for kommunisjaon. Her finner du eksempler på planer og tiltak.


Spørsmål om kommunereformen?

Vår kontaktperson om kommunereform er Anne Irene Myhr.