Kommunereformen

Distriktssenteret formidler kunnskap som vil være nyttig for kommuner i fasen etter de har vedtatt sammenslåing og skal starte planleggingen av sin nye kommune.

Se mer nyttig stoff om planleggingsfasen
Denne tabellen viser innhold som kan være til nytte i planleggingsfasen etter vedtak om kommunesammenslåing. Du kan bla i tabellen, søke eller sortere etter kolonnene. Tabellen ble sist oppdatert 27. april 2017 13:58.
TittelHvaPublisert avLagt til (dato)
Rapport: Å bygge en ny kommuneErfaringer fra den danske kommunereformen 2004-07Distriktssenteret14/10/2015


Se mer nyttig stoff om medvirkning
Denne tabellen viser innhold som kan være til nytte i arbeidet med medvirkning og involvering av innbyggerne. Du kan bla i tabellen, søke eller sortere etter kolonnene. Tabellen ble sist oppdatert 17. november 2016 12:54
TittelHvaPublisert avLagt ut (dato)
Innbyggermedvirkning i kommunereformenTips og eksempelDistriktssenteret10/09/2015
Undervisningsopplegg om kommunereformenUndervisningsoppleggDistriktssenteret12/06/2015
Vår hjemplass - vår meningKunnskapsefte om ungdomsinvolveringFylkesmannen i Nordland20/05/2015
Formidling av kommunereformen til ungdomPresentasjon med manusforslag Distriktssenteret 16/02/2015
Innbyggermedvirkning i Stokke, Andebu og SandefjordArtikkelDistriktssenteret14/04/2015
Slik kan unge medvirke i kommunereformenTips og eksempelDistriktssenteret30/01/2014
Identitet og tilhørighetOversiktDistriktssenteret07/01/2015
Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåingRapportDistriktssenteret15/10/2014
Lavterskel medvirkning i GroruddalenArtikkelDistriktssenteret16/01/2015
Mangfoldig medvirkning i AgderArtikkelDistriktssenteret19/01/2015
NærdemokratiKunnskapshefteDistriktssenteret16/01/2015
Nærdemokratiske ordningarVideo og presentasjonerDistriktssenteret27/10/2014


Mennesker samla rundt bord. Ser på et kart.Bolystteam – metode for utvikling av lokaldemokratiet

Trenger du nye ideer til hvordan lokaldemokratiet i kommunen din kan videreutvikles? Et Bolystprosjekt i Steinkjer har laget en spennende metode.


Erfaringer med kommunesammneslåing

Vi har kartlagt 14 sammenslåingsprosesser fra 2000 til 2013. 7 av disse endte med sammenslåing – disse tingene var særlig viktige for prosessene som endte med sammenslåing.

Å byggje ein ny kommune: Erfaringar frå Danmark

Slik jobba det administrative apparatet for å byggje den nye kommunen. Mykje har overføringsverdi til Noreg.


Ungdommar på ein kai. Foto.

Ny kommune – sterkere ungdomsmedvirkning

Ungdom har en viktig stemme som må bli hørt når en ny kommune skal planlegges. Se hvordan kommunen kan jobbe med ungdomsmedvirkning.


Folkeavstemninger

Flere kommuner har nå hatt folkeavstemning om kommunesammenslåing. Se vår oversikt over folkesavstemninger.


Personer rundt bord. Gruppearbeid. Foto.

Kommunikasjon i sammenslåingsprosessen

Kommuner som skal slå seg sammen trenger plan og strategi for kommunisjaon. Her finner du eksempler på planer og tiltak.


Slik kan du arbeide med intensjonsavtale

Vi har samlet inn tips og eksempler til hvordan kommunen kan få til en god prosess i arbeidet med å lage intensjonsavtale. Vi har også sett på hva en slik avtale kan inneholde.


Spørsmål om kommunereformen?

Vår kontaktperson om kommunereform er Anne Irene Myhr.