Fagområde: Inkludering

Trainee i norsk bygdeliv

– Hvorfor kan ikke vi ha traineer når næringslivet har det, tenkte Aud Karin Holmern i Inderøy bygdekvinnelag.

Dermed skrev bygdekvinnelaget under trainee-kontrakt med Harya Zekaryas fra Eritrea, og valgt henne samtidig inn i styret.

Norges bygdekvinnelag går i disse dager helt nye veier for å integrere innvandrere rundt omkring i norske bygder. De har satt i gang et prosjekt som heter ”Bygdekvinnelaget åpner bygda”, hvor det overordna målet er at lokallagene skal bidra til at bygda blir rausere, åpnere og mer inkluderende i møte med innflyttere fra inn- og utland. Prosjektet er støttet av bolyst- midler fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Forut for prosjektet

Inderøy bygdekvinnelag var litt forut for prosjektet da de allerede på forsommeren i 2011 skrev under en trainee- kontrakt med ei ung kvinne fra Eritrea. Målet med kontrakten er at hun skal integreres i samfunns- og organisasjonsliv i Inderøy, og inderøyingene skal lære om integrering, åpenhet, kultur og medmenneskelighet av Harya og hennes innflyttervenner. I trainee-perioden skal Harya blant annet:

  • Delta på styremøter og årsmøte
  • Ha ansvar for gå-turer sammen med mentor og styret
  • Delta på og ha ansvar for arrangement sammen med mentor og styret
  • Lære om vedtekter og målsetting er for bygdekvinnelaget
  • Lære om Norges Bygdekvinnelag
  • Lære om frivillige organisasjoners oppbygging, deres betydning og arbeid i samfunnet
  • I tillegg er Harya valgt inn i styret i bygdekvinnelaget, og skal delta på styrekurs

Nettverk, kultur- og samfunnsforståelse

Aud Karin Holmern mener trainee-avtalen er en vinn-vinn-situasjon for alle. Bygdekvinnelaget får rekruttert en ung, ressurssterk kvinne som kan lære oss mye om verden utenfor. Harya får en unik mulighet til å bli kjent med norske tradisjoner og norsk organisasjonsliv, og får samtidig bygget seg et nettverk.

– Vi tar henne med på teaterforestillinger og kunstutstillinger, vi møtes og lager mat sammen og Inderøy bygdekvinnelag organiserer felles sosiale møtesteder. Det kan være familiedager med grilling, kanotur og skotthyllkasting, eller jevnlige gåturer for både innflyttere og innfødte, forteller Aud.

Språk ingen hindring!

Harya selv kan ikke få takket Aud og Inderøy bygdekvinnelag nok for at hun tok initiativet til trainee- avtalen.

– Aud har vært helt fantastisk, nesten som en mor for meg. Jeg kan ikke få takket henne nok, sier Harya.

– Kan du nevne noe som har betydd mye for deg?

– Å, det er så mye! Hun har tatt meg med på alt mulig, invitert meg hjem, og lært meg å sykle!

– Vi har god kjemi, så vi har blitt gode venner, legger Aud til. Hun sier det er mange som er redd for språkutfordringer når de skal ta kontakt med innvandrere, men Aud mener at det slettes ikke er noen hindring.

– Det er bare å prate og bruke kroppsspråk! Ikke tenk at alt er så vanskelig og skummelt! Jeg og Harya har pratet norsk nesten hele tiden, og det går veldig fint, sier Aud. Harya kom til Norge i mai 2010, og har vært i Inderøy siden oktober samme år.

Aktuelt for andre organisasjoner

Prosjektleder i det nasjonale prosjektet ”Bygdekvinnelaget åpner bygda”, Ingrid Grene Henriksen, er imponert over arbeidet som gjøres i Inderøy, og mener det er et godt eksempel til etterfølgelse.

– Det de gjør er virkelig flott, framgangsmåten er imponerende, mener Henriksen. Hun forteller at de på nasjonalt hold er i ferd med å organisere konferanser med fokus på åpenhet og integrering. Distriktssenteret skal delta på to av disse konferansene, og blant annet videreformidle erfaringene fra Inderøy til et nasjonalt publikum.

– I Inderøy bygdekvinnelag har de erkjent at innvandrere er en viktig ressurs som kan bidra til å løfte lokalsamfunnet, og derfor er det viktig å videreformidle erfaringer derifra, mener seniorrådgiver Marianne Solbakken i Distriktssenteret. Hun sier at arbeidet som er gjort i Inderøy, bør være et eksempel til etterfølgelse for alle typer frivillige organisasjoner.

Tekst: Marte Hallem, [email protected]

Stikkord: