Fagområde: Stedsutvikling

Soger på mobil

Ringer du 483 23 151 får du valget mellom å høre sogene om Sterke-Nils, Guro Heddeli og Hølje-Gonge og mange andre soger. Dette er et av tiltakene for å øke attraktiviten og omdømmet til Seljord

Seljord og sogene er et helhetlig stedsuviklingsprosjekt der fysisk tilrettelegging sammen med kunst, kultur og opplevinger er innholdet i prosjektet. Seljord arbeider målrettet med attraksjon og omdømme for å nå sine mål om å være en kommune hvor det er godt å bu, arbeide og besøke.

Sjøormen

Opplevelsespunktene i Seljord finner en både langs turvegen i sentrum og langs Seljordsvatnet. Vatnet og sjøormen er et av seks delprosjekt i hovedprosjektet Seljord og sogene.  Fortellingene om sjøormen er tatt vare på gjennom muntlig tradisjon og er bare delvis nedskrevet. Det er fortellingene i seg selv som bærer historien videre om sjøormen i Seljordvatnet.

Installasjoner

Høsten 2009 ble det bygd installasjoner på tre gode utkikkspunkt rundt Seljordsvatnet. Disse har fått nevnet «Into The Landscape», og vart bygd i forbindelse med en internasjonal workshop med studenter fra Milano og Fredrikstad. Vebekkdalen Sauna, Telnesøyan Fishing Point og Grindkleiv Viewpoint har blitt tre fantastiske installasjoner som alle er verdt mange besøk og gode opplevelser.

Soger på mobil

Skilting er også en sentral formidlingsform. I 2010 blir skilting langs turvegen i Seljord sentrum realisert. Som en del av skiltinga ønsker en å formidle soger som har forbindelse til stedet. Det er disse sogene du også kan høre på mobilen din ved å ringe 483 23 151. Da får du valget mellom å høre soga om Sterke-Nils, Guro Heddeli og Hølje-Gonge, om landskap og tradisjon på Dyrskuplassen, om Skåne Bringsås som bygde kirke, høre Kjetil Østtveiten fortelle om egne opplevelser på Dyrskun og Sigurd Telnes fortelle om Brøløs.

Sjøormtårn

Bygging av et 17 meter høyt utkikkstårn har også vært en del av planene i Seljord. Høsten 2011 er tårnet til 3 millioner kroner blitt en realitet og står klart til bruk for ivrige sjøorm-kikkere. Tårnet, som er tegnet av Rintala Eggertsson Architects, har også fått oppmerksomhet fra trendmagasinet Wallpaper.

– For å være litt alvorlig også, så handler jo dette om å bruke historien til å løfte Seljord og Telemark som reiselivsmål, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen til Varden