Fagområde: Stedsutvikling

Seljord: ”Into the Landscape”

32 studenter og 4 professorer fra den tekniske høgskolen i Milano, og 6 scenografistudenter fra Høgskolen i Østfold har vært i Seljord og bygd tre tre kunstinstallasjoner tufta på lokale soger og landskapet de står i.

”Seljord og sogene” er et helhetlig stedsutviklingsprosjekt der fysisk tilrettelegging sammen med kunst, kultur og opplevinger er innholdet i prosjektet. Seljord kommune er prosjekteier, og de har i hele prosjektperioden bevist samarbeidet med både, lokale, regionale, nasjonale og internasjonale ressurser. I perioden 25. september til 4. oktober 2009 hadde de en internasjonal worshop hvor resultatet er tre fysiske installasjoner, fem filmer med dokumentasjon, og fotodagbok som er publisert på hjemmesida til prosjektet.

Workshop som suksessfaktor

– Bruk av workshop med barn og ungdommer som deltakere har vært en suksessfaktor, sier prosjektleder Harriet Slaaen i Seljord kommune. – Vi har lagt vekt på at Workshopene skal være tufta på hovedmålet til hovedprosjektet som handler om identitet, sogefortellinger og sjøormen. På denne måten skaper vi engasjement, medvirkning og oppnår resultat på en effektiv måte, fortsetter Slaaen.

Involverte innbyggerne

I forbindelse med ”Into the Landscape” var mange av bygda sine innbyggere engasjert. Pensjonistene var veiledere og handlangere, lokale barn og ungdommer, lag og organisasjoner var med i forberedelser og gjennomføringsfasen.

– Dette har gitt de en eierfølelse til selve kunstverka, og prosjektet har nådd mange av sine mål, sier Harriet Slaaen. – Det er også viktig å huske på at i Milano har vi fått 40 Seljord-ambassadører. Tilbakemeldingene fra studentene og de som var med dem er overveldende, sier hun.

Sjøormen i Seljordvatnet

Sjøormhistoria har en sentral plass i Seljord. Den moderne tid sitt søk etter sjøormen startet i 1969. Det er mange observasjoner og fortellinger knyttet til sjøormen i Seljordvatnet. Disse fortellingene skal blant annet formidles på en rekke opplevelsespunkt, både langs turveien i sentrum og langs vatnet. På de ulike opplevelsespunktene skal det utvikles skilt med sogekart og tekst som forteller sogene. I tillegg til fortellingene om sjøormen, skal en også formidle både historiske, nåtids- og framtidssoger om og fra Seljord. Dette skal foregå på uformelle møteplasser som rammer for opplevelser knyttet til kunst og kultur. Og det er her vi finner installasjonene fra Workshop, høsten 2009.

Installasjonene

Den første installasjonen 1 er Viewpoint Grindekleiv. Langs den gamle ferdselsvegen er det et utkikspunkt mellom gårdene Strand og Manheim. Her er det laget 6 ”sittebokser” eller små rom, hvor du kan se til Gagnås. Soga som formidles på stedet via høretelefoner og mobiltelefon er fortellinga om Gonil Dale.

Installasjon 2 er Fishingpoint Telnesøyan som vi finner på ei halvøy ved Telnessanden camping på Garvikstrondi. Her finner vi en moderne gapahuk som også er et flott utsiktspunkt og et bra utgangspunkt for fisking.

Installasjon 3 er Sauna Vebekkdalen. Dette er en røyksauna med platter og sittebenker, og hvor det også er tilrettelagt for rullestolbrukere.

Kontaktperson: Harriet Slaaen, prosjektleder, plan- og næringssjef, Seljord kommune, tlf.nr. 35065152/ 90205054, e-post: [email protected]

Seljord kommune ligg midt imellom aust og vest; 17 mil frå Oslo, 28 mil frå Haugesund og 2,8 mil frå Bø. Kommunen er 711 kvadratkilometer stor og har i underkant av 3000 innbyggjarar.