Regionalt ungdomsarbeid gir lokal aktivitet

– Det regionale ungdomsrådet gjør at ungdom fra ulike kommuner inspirerer hverandre sier Malin Saue Johansen, leder i Hallingdal ungdomsråd. Distriktssenteret ser at regionale ungdomsråd gir aktive kommunale ungdomsråd.

Verdien av de regionale ungdomsrådene kommer fram i en kartlegging Distriktssenteret har gjort av to slike, i Hallingdal og Nord-Troms.

– Når vi møtes arbeider vi sammen og hver enkelt kan ta med innspill og arbeidsmåter tilbake til sin kommune. Dette gir pågangsmot og lyst til å jobbe videre, forteller Malin Saue Johansen.

Hallingdal ungdomsråd. Foto: Malin Saue Johansen

Hallingdal ungdomsråd. Foto: Malin Saue Johansen

Slippe til og slippe løs

I Hallingdal og Nord-Troms har regionrådene turt å slippe ungdom til. De tar ungdommene med på råd og ser at de engasjerer seg aktivt i utviklingen av eget lokalsamfunn og region.

Regionrådene i Hallingdal og Nord-Troms har blant annet satt i gang regionale omdømmeprosjekt hvor ungdom spiller en aktiv rolle. Et av tiltakene i Hallingdal 2020 er utvikling av Hallingdal ungdomsråd. Prosjektet Omdømmebygging i Nord-Troms har vært opptatt av å finne ut hvordan ungdom ønsker at Nord- Troms skal fremstå.

– Det er viktig med politisk og administrativ ledelse som ser betydningen av arbeidet med ungdomsmedvirkning, sier Berit Fjellberg, daglig leder i Nord-Troms regionråd. Sammen med en aktiv voksenkontakt er anerkjennelse fra politisk og administrativ ledelse suksesskriterier for å få et ungdomsråd til å fungere godt. Det viser studien Ungdom og medvirkning i planlegging og lokalt utviklingsarbeid, som Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) har gjennomført på oppdrag fra Distriktssenteret.

Ulik historie og organisering

Nord-Troms ungdomsråd sier i sine vedtekter at de skal arbeide for et bedre arbeids- bo- og aktivitetstilbud for ungdom som bor eller ønsker å bo i regionen. De deler blant annet ut midler til ungdom med gode ideer innen kultur og næring, arrangerer en årlig konferanse og felles turer for ungdomsråd og ordførere. Hallingdal ungdomsråd engasjerer seg i saker som gjelder ungdom i Hallingdal og har blant annet satt trafikksikkerhet og tilbud for unge som bor på hybel på dagsorden.

Distriktssenteret har kartlagt arbeidet med regional ungdomsmedvirkning i Nord-Troms og Hallingdal. Kartleggingene gir et innblikk i arbeidet i de regionale ungdomsrådene, hvordan de ble etablert, organisering og læringsverdi for andre kommuner og regioner.

Det regionale ungdomsrådet i Nord-Troms har representanter fra kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy Nordreisa og Kvænangen. Hallingdal ungdomsråd består av kommunene Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Nes og Ål. I Nord-Troms har man jobbet med regional ungdomssatsing siden starten på 90- tallet, mens i Hallingdal ble det regionale ungdomsrådet opprettet i 2009. De regionale ungdomsrådene er ulikt organisert, jobber med ulike prosjekter og har ulike ressurser til disposisjon. Felles for dem er at det regionale ungdomsrådet bidrar til aktivitet i de kommunale ungdomsrådene. Samarbeidet inspirerer, ungdomsrådene lærer av hverandre og de arbeider med felles saker.