Ordfører gir anbefalingsbrev til ungdom

Øvre Eiker kommune ønsker å tilrettelegge for frivillig samfunnsinnsats fra ungdom i kommunen. Etter å ha arbeidet minimum 40 timer får ungdommene et anbefalingsbrev fra ordfører og rådmann. Ungdommene vedlegger anbefalingen i søknader til både studier og jobb.

Mange ungdommer ønsker å bidra i lokalsamfunnet, men er ikke enkle å nå når de ikke lenger er aktive i frivillige lag og organisasjoner. «Trå til» ble navnet på tiltaket som skal knytte ungdommen til Øvre Eiker kommune sin visjon «sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker». Kommunen har laget en brosjyre som forteller om tiltaket ungdommene kan søke på.

Anbefalingsbrevet sin betydning

«Letter of recommendation» er utbredt i f.eks. USA og Australia, mens anbefalingsbrev som er det norske ordet er ikke vanlig i kommunal sektor i Norge. I Øvre Eiker er anbefalingsbrevet underskrevet av både ordfører og rådmann, og skrives både på norsk og engelsk.

Ordfører i Øvre Eiker kommune, Ann Sire Fjerdingstad, sier at spesielt ungdommer som skal søke studier i utlandet har hatt stor nytte av anbefalingsbrevet. Flere av de må legge ved bekreftelse på samfunnsinnsats ved søknaden. Det samme sier lokale arbeidsgivere som skal behandle ungdom sin søknad om sommer- og helgearbeid. Et anbefalingsbrev viser at ungdommene vil noe, at de har erfaring, og da er det enklere å foreta ansettelsen i bedriften for en kortere eller lengre periode.

Forutsetninger og kriterier

  • ungdommen må være bosatt i Øvre Eiker
  • oppgavene må ha en samfunnsmessig karakter med betydning for andre mennesker
  • oppdraget er ulønnet
  • oppdragsgiver kan være både frivillige lag og foreninger, offentlige og private virksomheter
  • for å få et anbefalingsbrev må arbeidsinnsatsen være minimum 40 timer. Dersom det frivillige oppdraget varer lenger, føres riktig timetall inn i anbefalingsbrevet

Nedre aldersgrense er 16 år, og frem til nå har den eldste ungdommen vært 20 år.

Eksempel på arbeidsoppdrag

Å gjøre noe for andre gjør dagen bedre både for deg som hjelper og den som får hjelp. Dette er appellen fra kommunen til ungdommene, med oppfordring til å melde seg til tjeneste. 2014 var det første året med «trå til». Da var det 11 ungdommer som arbeidet med to oppdrag:

  • frivillig innsats innenfor helse- og omsorgsseksjonen i Øvre Eiker kommune med arbeidssted bofellesskap for psykisk utviklingshemmede i Hokksund og Vestfossen. Arbeidsoppgavene var turer i skog og mark, delta i leilighetene med litt matlaging, se på film og bare snakke sammen, være med på fritidsaktiviteter etc
  • frivillig assistent i idrettsfritidsordning (IFO). Arbeidsoppgaver og arbeidstid avtales med Hokksund Idrettslag, og ungdommene arbeidet sammen med IFO-instruktører.

I 2015 og 2016  ble oppdragene mer tilpasset ungdommene sitt behov og interesser. Et eksempel på det er Martin som gikk på fotolinja ved en videregående skole. Hans frivillighetsoppdrag ble koblet til kommunen sitt behov for å dokumentere hele utbyggingen av det nye sykehjemmet, Eikertun.  Ordfører Ann Sire Fjerdingstad sier at det det ikke finnes fotografstillinger i kommunen, men erfaringen vil hjelpe ham videre dit han ønsker. Samtidig er det en samfunnsnyttig oppgave som gir innbyggerne muligheten til å følge med på utviklingen og byggeprosessen. Her finner vi Martin sitt anbefalingsbrev.

I 2015 og 2016 har 8 ungdommer benyttet seg av tiltaket.

Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker

Visjonen «sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker» har i snart 20 år vært styrende for samfunnsutviklingen og tjenestene. Frivillighet og innbyggerinvolvering er noe som står sterkt i Øvre Eiker, og til sammen yter innbyggerne per idag en frivillig samfunnsinnsats tilsvarende 950 årsverk. Det er visjonen som utfordrer kommunene på å tilrettelegge for frivillig samfunnsinnsats, og å prioritere ungdom er en  god investering i framtida, sier ordfører Ann Sire Fjerdingstad.