Fagområde: Inkludering Tilflytting

Ny framtid med Global Future

Ressurssterke innvandrere føler seg mer inkludert i samfunnet enn i norsk arbeidsliv. Global Future gir innvandrere troen på seg selv, bygger ned kulturbarrierer og synliggjør deres kompetanse for næringslivet.

Kjærligheten førte han til Norge, men det ble noen tøffe år før den nyutdannede økonomen med ledererfaring fra Venezuela fant en jobb som passet kompetansen. Nå er Ronny Medina butikksjef i Mamos med Global Future-prosjektet som verdifull balast.

– Det var et sjokk å møte norsk bedriftskultur. Min utdannelse og mine referanser var lite verdt og det var ikke lett å komme til intervju, sier Medina. – Jeg innså tidlig at jeg måtte lære norsk språk og arbeidskultur dersom jeg skulle nå mitt mål om å få en lederstilling i Norge.

Global Future ga karriereløft

Ronny Medina og Aiga-Eglite Berg er to av deltakerne fra Global Future 1 i Trøndelag.

-Global Future har gitt meg energi og troen på meg selv! Jeg har fått et karriereløft og til og med takket ja til å bli styreleder for samfunnshuset i bygda, uttaler Aiga entusiastisk. Begge påpeker viktigheten av at alle innvandrere har et selvstendig ansvar i forhold til å forstå og tilpasse seg kulturen i det landet de flytter til, men har selv kjent på utfordringen med at deres kompetanse ikke blir verdsatt på grunn av de ikke har norsk opprinnelse.

Global Future bygger forbilder

Global Future Trøndelag har hatt som mål å kvalifisere personer med minoritetsbakgrunn til sentrale stillinger og styreverv. Etter ett år har 45 prosent av deltakerne enten fått ny, sentral eller ledende stilling, styreverv eller startet egen bedrift. Vi er opptatt av å synliggjøre innvandreres kompetanse for næringslivet og bygge forbilder for andre i samme situasjon, uttaler prosjektleder for Global Future i Trøndelag, Hanne Falstad. Det er mye som tyder på at det må et målrettet program til, for at næringslivet i Trøndelag skal tørre å satse på internasjonal arbeidskraft.

Regionalt samarbeid nødvendig

Distriktssenteret mener, at Global Future er et godt eksempel på at det nytter å gå sammen for å utnytte potensialet i innvandreres medbrakte kompetanse, men at det krever målrettet og systematisk arbeid med å koble aktører på tvers av kommune- og bedriftsgrenser for å lykkes godt. Med Global Future tar NHO Trøndelag et grep på vegne av en hel region. Programmet blir til nytte for næringslivet som behøver økt tilfang av kompetansearbeidskraft og ikke minst for kommunene som trenger drahjelp i forhold til integreringsarbeidet.

For framtiden er det viktig at eierne av Global Future tenker langsiktig med tanke på finansiering og forankring, og at enkeltkommunene i enda sterkere grad inviteres til å bidra med sin kompetanse og engasjement. Distriktssenteret mener det er viktig at Global Future klarer å rekruttere deltakere fra flere trøndelagskommuner enn i dag, da de fleste deltakerne bor i Trondheim. Distriktssenteret håper også at Global Future kobler seg på eksisterende og kommende rekrutteringstiltak, slik at trøndelagsfylkenes rekrutteringsarbeid etterhvert kan framstå som helhetlig og profesjonelt.