Fagområde: Stedsutvikling

Nettverk av gjenreisingsbyer

Denne artikkelen er arkivert. Enkelte opplysninger kan være utdaterte.

Nettverket av gjenreisingsbyer i Midt-Norge har som mål å øke statusen for gjenreisingsbyene gjennom erfaringsutveksling og felles aktiviteter.

Byene Namsos, Steinkjer, Åndalsnes, Kristiansund og Molde bærer alle preg av at de har blitt bombet og gjenoppbygd etter 2. Verdenskrig. Fra å være ansett som moderne med brede gater og nye hus, har forfallet begynt og nye krav til forretningers størrelse og beliggenhet har ført til utflytting av virksomheter og behov for oppussing. Ønske om samarbeid om felles problemstillinger var bakgrunn for etablering av nettverket som i starten var initiert og koordinert av Husbanken. Den største gevinsten så langt er at det oppleves som svært verdifullt og nyttig å samarbeide med andre som jobber med de samme problemstillinger. Samarbeidet gir inspirasjon sier koordinator for nettverket, Lars-Eirik Havdal til Distriktssenteret.

Gjenreisingsbyen er nå et styrende prinsipp i sentrums- og reguleringsplaner

Det etablerte samarbeidet har bidratt til større bevissthet om gjenreisingsbyen som kulturminne og verdiskapnings objekt. Felles samlinger i alle byer har bidratt til nye tanker og større bevissthet hos politikere, næringsliv og ansatte i kommunene. Dette har ført til at det blir tatt mer hensyn til verdiene i gjenreisingsbyen i for eksempel sentrums- og reguleringsplaner sier Lars-Eirik Havdal.

«Å vokse opp etter krigen» er bare ett av heftene i undervisningsoppleggene som Kristiansund kommune utvikler på vegne av nettverket i sin formidlingspakke til skoleelever i grunnskolen , innbyggere generelt og tilreisende. Formidlingspakken som i tillegg inneholder tv-serie, opplegg for workshops for skoleelever og en fleksibel utstilling om gjenreisingsbyen Kristiansund kan videreutvikles videre og tilpasses andre steder.

Senter for gjenreisingsarkitektur

I løpet av en treårig prosjektperiode skal det etableres et nasjonalt senter for gjenreisingsarkitektur, med hovedsete i Steinkjer. Kunnskap, dokumentasjon om gjenreisingsbyene, forsking og formidling av kunnskap skal være viktige oppgaver for senteret. I tillegg til omvisninger og orienteringer til folk i alle aldre skal senteret inneha og formidle kunnskap om blant annet byforming, regulering, arkitektur og metoder/teknikker for bygging av gjenreisingsbyer. En del av oppgavene som i dag gjøres av Nettverk for gjenreisingsbyer i Midt-Norge kan i framtida føres videre av det nye senteret for gjenreisingsarkitektur.

Distriktssenteret mener at Nettverket av Gjenreisingsbyer i Midt-Norge er et eksempel på hvordan flere byer/tettsteder uavhengig av geografisk tilhørighet kan samarbeide om felles tema og problemstillinger. Slike nettverk krever god politisk forankring og organisering om arbeidet skal fungere godt. Nettverket er også et eksempel på at samarbeid i tillegg til påfyll og inspirasjon til deltakere i nettverket også bidrar til å øke bevisstheten om de lokale verdiene og styrket omdømme.