Fagområde: Stedsutvikling

Maksgrense på 60 ga ny fart i Tufsingdalen

Denne artikkelen er arkivert. Enkelte opplysninger kan være utdaterte.

Senking av fartgsgrensen gjennom bygda stod øverst på lista da tufsingdølene prioriterte utviklingstiltak for bygda si.

Tufsingdalen ble satsingsområde da Os kommune i Hedmark ble tatt opp i småsamfunnssatsingen til Kommunal- og regionaldepartementet. Her forteller en av deltakarne i prosjektet, butikkeier Heidi Lundstedt, om fjellbygda i Hedmark som fikk ny fart med forlenget 60-sone gjennom bygdesamfunnet:

Turistsesongen er avgjørende

«Tufsingdalen er en vakker fjellbygd med ca 120 fastboende. Stedet grenser inn mot Femundsmarka og ligger innenfor Sirkumsferensen rundt Røros.Tradisjonelt jordbruk er primærnæringen, men et økende antall turister og over 200 hytter i bygda, tilsier at turistsesongen er veldig avgjørende for den lokale nærbutikken, Kopparledens Landhandel AS, og i 2006 godkjente Fylkesmannen at Tufsingdalen er et ”typisk turistområde».

Trafikk skaper økt trafikk i Tufsingdalen

Det er et uttrykk som heter ”trafikk skaper trafikk”. Dette var med i tenkingen vår rundt utviklingen av Tufsingdalen, da vi fikk tildelt småsamfunnsprosjektet. Hvordan få flere til å stoppe? Hvordan få flere til å legge igjen penger? Hvordan gjøre hverdagen bedre for de som bor her? Hvordan sikre eksisterende arbeidsplasser? Hva må til for at folk ønsker å flytte tilbake? Hvordan få hyttefolket til å være her i flere døgn?

Mange spørsmål, men et punkt som skilte seg klart ut, var senking av fartsgrensen igjennom hele stedet, og ikke bare forbi skolebygget og barnehagen. Tufsingdalen består av lange rettstrekker og enkelte feier igjennom uten en gang å registrere at de kjører igjennom et lite bygdesamfunn. Fartsgrensen har vært på dagsorden flere ganger, ikke minst av hensyn til de myke trafikantene og farlige utkjøringer, men igjennom Småsamfunnsprosjektet ble det endelig godkjent fra Vegvesenet, og sommeren 2008 ble forlengelsen av 60 – sonen en realitet.

Senka fart ga økt omsetning

For Kopparledens Landhandel AS ble virkningen umiddelbar. Det ble synlig på omsetningen i fra første dag. Flere bilister ble gjort oppmerksomme på butikken, og flere stoppet og benyttet seg også av rasteplassen og sanitæranlegget ved butikken. Dette har igjen skapt nye tanker og ideer rundt butikken som en lokal møteplass. Målet er å gi de fastboende, turistene og gjennomreisende en butikkopplevelse litt utenom det vanlige. Dette vil spre litt engasjement ute og på sikt øke omsetningen slik at den kan sysselsette et par personer igjennom hele året, og ikke bare i toppsesongene.

Nærbutikk med stort potensiale

Som eier og driver ser jeg et stort potensialet i det å ha en særegen nærbutikk. Her kan man ikke konkurrere på vareutvalg eller store tilbud, men vi kan være konkurransedyktige på lokalkunnskap, trivsel, tilhørighet og at folk har lyst til å komme tilbake. Ved at fartsgrensen ble senket forbi butikken, håper jeg også at de gjennomreisende ser hvilken fantastisk bygd vi bor i, og at de får lyst til å komme tilbake.»

Stikkord: