Lofotkvinner fra hele verden kommer sammen for å realisere sine forretningsideer

Denne artikkelen er arkivert. Enkelte opplysninger kan være utdaterte.

Det interkommunale prosjektet i kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan er et 3 årig prosjekt som ligger under Lofoten Næringshage. Prosjektet er finansiert av Nordland Fylkeskommune. Deltakerne skal kunne dra nytte av hverandres kunnskap, kompetanse og erfaringer.

14 kvinner fra hele verden, også Norge, har deltatt på kurs i personlig planlegging. Kurset består av fire samlinger hver på to dager. Prosjektleder Jorunn Strømsvåg sier at kvinnene skal finne ut hva de ønsker og deretter lære å organisere ønskene sine.

Sammenhengende virkemidler

Kurset følges opp av et nytt kurs som går mer konkret på bedriftsetablering, med utarbeidelse av forretningsplan, individuell veiledning og bedriftsbesøk. Deltakerne vil kunne få hjelp til egen bedriftsetablering via lån fra nettverkskredittgruppe» Kvinnebanken». Nettverkskreditt er en ordning tilpasset etablerere med små kapitalbehov som ser nytten av et sosialt nettverk i etableringsprosessen.

Ordningen bygger på prinsippene til Grameen Bank i Bangladesh, men er tilpasset norske forhold. Deltakerne deles inn i grupper på 5-6 deltakere. Hver gruppe får 200.000,- i lånekapital og medlemmene kan innvilge lån på inntil kr 50.000,- til hver etablerer.Det gis tilbud om kurs og bistand og veiledning i etableringsprosessen.

Jorunn Strømsvåg sier det er flere innvandrerkvinner som er i startgropen for etablering av egne bedrifter.

Fremmer «bofasthet»

Distriktssentret mener at dette er et spennende prosjekt, da Lofotkommunene i likhet med mange andre utkantkommuner opplever at mange kvinnelige innvandrere og flyktninger flytter etter relativ kort tid. Prosjektets inneholder sammenhengende virkemiddel som kan føre til større grad av tilhørighet til nærmiljøet og som kan gi større grad av «bofasthet». Prosjektet kan også føre til flere innvandrerkvinner i Lofoten tør å satse på etablering av egen bedrift.