Fagområde: Stedsutvikling

Kunnskap viktig for å utvikle Trivselsbygda

«Det må argumenteres med fakta og hodet, og ikke bare med hjertet», sier Marit Olave Riis-Johansen.

Hun er en av fire prosjektledere i TrivselsBygda. Et prosjekt i perioden 2007 – 2010 hvor prosjekteierne har vært Norges Bygdeungdomslag, 4H Norge og Norges Bygdekvinnelag.

Fra aktivitets-orientert til kunnskapsorientert

Et av hovedmålene med prosjektet har vært å gjøre organisasjonene mer bevist sin rolle som bygde utviklere. I 2009 innså styringsgruppa for prosjektet at organisasjonene trengte mer kunnskap for å kunne ta denne rollen.

– Det var vanskelig å mobilisere uten mer kunnskap i bunn, sier Riis-Johansen. Vi innså at de tillitsvalgte på alle nivå i de tre organisasjonene trengte denne kunnskapen for å kunne mobilisere og inspirere medlemmene til å jobbe mer med å skape trivsel i bygda. Vi inviterte derfor fylkesstyrene, landsstyremedlemmer, ansatte og andre til tre TrivselsBygdaseminar i 2009 og 2010.

– Seminarene gav oss ny kunnskap og motivasjon. Vi fikk satt aktuelle tema på kartet og faglig gode innledere gav oss inspirasjon til å fortsette arbeidet, sier Marit Olave Riis-Johansen.

Trivsel kan ikke vedtas

Selv om at de tre organisasjonene har sin forankring i bygda har det vært en utfordring å finne gode samarbeidstiltak, sier Toril Skjørholm. Hun har vært Norges Bygdekvinnelag sin representant i styringsgruppa gjennom hele prosjektperioden.Men vi har utfordret hverandre, lært hverandre bedre å kjenne og satt et positivt, litt sprøere, preg på den lokale aktiviteten.

– Målet vårt er at innbyggerne i bygdene trives, føler samhold og vil bli boende der over tid. Da er det viktig at vi arbeider med de riktige tingene, og ny kunnskap gav oss økt bevissthet om at vi arbeidet for å fremme bolyst, sier Skjørholm.

Oppdag bygda di

Utarbeidelse av materiell har vært en viktig del av prosjektet TrivselsBygda. Kartleggingsmateriellet «oppdag bygda di» hadde som mål at en skulle se på hva bygda har, og vurdere hvilke utviklingsmuligheter som finnes der. Bygdekvinnelaget har i tillegg utarbeidet studieringsmateriale rundt den samme metodikken, og dette materialet er i aktivt bruk etter at prosjektet er avsluttet. 4H Norge laget et prosjekthefte for 4H medlemmene som har tittelen Trivselsbygda. – For 4H har det viktigste vært å få åpnet øynene til medlemmer og tillitsvalgte om at ei positiv fritid på bygda gir deg gode minner som grunnlag for å flytte tilbake etter endt utdanning. Dette sier Sølvi Egner-Kaupang, utviklingskonsulent i 4H Norge.

Ny bolystkompetanse

Arbeidet med TrivselsBygda har ført Norges Bygdekvinnelag og Norges Bygdeungdomslag inn i nye bolystprosjekter. På veien fra å være et aktivitetsprosjekt til å avslutte som et kompetanseprosjekt har organisasjonene bygget ny felles kompetanse om livet på bygda.

– Den kompetansen vi har opparbeidet vil alle ledd i organisasjonene ha stor nytte av i sitt videre arbeid med å utvikle bygdesamfunnene, avslutter tidligere prosjektleder Marit Olave Riis-Johansen.

Stikkord: