Fagområde: Tilflytting

Kortnebbgåsa og unge i etableringsfasen trekker til Beitstad

I Beitstad er kortnebbgåsa både til forargelse og glede. 60.000 kortnebbgås lander og beiter hver vår i Beitstad på sin tur til Svalbard. Foreningen Kortnebbgåsas ve & vel bruker nå gåsa som merkevare for å skape blest og tilflytting til bygda.

Jo Kristian Kvernland og Håvard Haugan har begge flyttet tilbake til heimbygda si.

– Beitstad er verdens beste bygd å bo i, sier Kvernland som engasjerer seg sterkt for at flere skal flytte til bygda. – Vi forteller historier som skal gi folk positive assosiasjoner til Beitstad. Vi gjør dette for å påvirke heimlengselen til utflytta ungdom og for å trekke potensielle nye beitstøinger til bygda.

– Alle vil ha en T-skjorte

– Vi informerer om tilbud vi har, deler ut velkomstflyers, et gaveabonnement på lokalavisa og vår egen T-skjorte. Vi besøker selvsagt nye folk som har kommet til bygda, så langt fem familier, sier han som også snakker engasjert om T-skjortesalget som har tatt helt av. Alle i Beitstad vil ha en. T-skjorten deles også ut til Beitstad ambassadører, den siste i rekken er kunnskapsminister Kristin Halvorsen som nylig åpnet nye Beitstad skole. – Den første Æresgåsa er tildelt ildsjelen Jarle Kjeldseth. Han har også fått T-skjorte for sin store innsats gjennom mange år for bygda sitt beste.

Entusiasme og galskap

De to kameratene bruker entusiasme, humor, galskap og en liten dose seriøsitet når de markedsfører tiltakene. Kortnebbgåsa har på kort tid blitt en sterk merkevare. Småbarnsforeldre i bygda vil lage smekker med bilder av gåsa, den lokale fotballklubben spiller kamper med bilde av gåsa på brystet. To ”korte gås” inviterte til blåtur for jenter mellom 18 og 100 år og det skal settes i gang postkort-aksjon til utflytta Beitstad-ungdom. – I tillegg bruker vi aktivt sosiale media. Via facebook og twitter kommuniserer vi med utflytta beitstøinger over hele verden, sier Kvernland.

Kortnebbgåsfestival

Kortnebbgåsa som beiter i Beitstad er der i mange dager i månedsskifte april-mai. Da idéen om kortnebbgåsfestival kom opp på et bygdemøte var det derfor naturlig å planlegge arrangementet til første helga i mai. Tidenes første Kortnebbgåsfestival med et bredt spekter av arrangement og tilbud arrangeres derfor 30. april til 2. mai. Det er tilbud om kortnebbgåsgudstjeneste ved prest Einar Gelius, kortnebbgåstitting og to kulturkvelder i Samfunnshuset under festivalen.

Sprøe innfall backes opp!

Prosjektet har ført til at folk flest har blitt mer positiv og stolt over å bo i Beitstad. Folk legger merke til at det skjer noe. Sprøe innfall backes nå opp i stedet for å bli hetset med. Beitstad-ambassadør og styreformann for den lokale bygdesentralen, Trond Kvarving, forteller begeistret hva initiativet fra Kortnebbgåsas ve og vel så langt har ført til. En annen ringvirkning er at unge i etableringsfasen ser helt nye muligheter for områder til husbygging. Det som i utgangspunktet har sett helt umulig ut, er snudd til holdninger som ”dette skal vi få til”, sier Kvarving.

Steinkjer Næringsselskap støtter Kortnebbgåsa

Steinkjer Næringsselskap har ansvar for å følge opp ”Attraktivitetsprogrammet – Steinkjer åpen, lys og glad”. Målet er å styrke Steinkjer sin attraktivitet med hensyn til å tiltrekke seg ”folk”, talenter og kompetanse. – Næringsselskapet ser på tiltakene i Kortnebbgåsas ve & vel som et viktig bygdeutviklingsprosjekt. Gjennom deres engasjement for bygda er de også en viktig bidragsyter i bygdemobiliseringsprosjekt; ”Beitstad – opp og fram!”

Gull verdt for lokalsamfunn

– Det er viktig for oss å synliggjøre og være med og løfte slike satsinger i storkommunen Steinkjer, sier rådgiver Astrid Skogseth Fuglesang i Steinkjer Næringsselskap. – Vi vet at slike initiativ er gull verdt for små lokalsamfunn. De skapes begeistring, entusiasme, optimisme og en sterkere og positiv identitet. Både lokalsamfunnet og kommunen Steinkjer blir mer attraktivt, og det fører til tilflytting, slik Kvernland beskriver for Beitstad. Attraktivitetsprogrammet ,har som mål å sikre at det arbeidet som gjøres i Beitstad settes inn i en større sammenheng slik at hele kommunen og regionen får ta del i kunnskap og erfaringer som gjøres i arbeidet. Slik får vi økt attraktivitet, bedre omdømme og økt konkurransekraft for Steinkjerregionen, avslutter Skogseth Fuglesang.

Kortnebbgåsas ve & vel har som formål å gi beitstøinger et sterkere forhold til bygda, og bevisstgjøre at de kommer fra ei attraktiv og fin bygd. Kortnebbgåsas ve og vel har som motto «Trækk te Beitstad du å!»

Kontaktperson: Jo Kristian Kvernland, initiativtaker, telefon: 90 14 55 99, e-post: [email protected]