Fagområde: Omdømme

Kommunen som ikke ville hete kommune

Denne artikkelen er arkivert. Enkelte opplysninger kan være utdaterte.

85 prosent av Norges befolkning kjenner til Lom som reisemål. Med utgangspunkt i dette ble det enighet om å bare bruke Lom da kommunestyret vedtok å starte omdømmearbeid.

– Vi fant at ordet kommune også kanskje er litt belastet. Folk snakket stadig om «dere i kommunen», som om de ikke var en del av den selv. Med tanke på eventuell flytting av kommunegrenser er det også fint å kunne kommunisere tettstedet Lom, og etablere et felles begrep som alle føler eierskap til uavhengig av hvor grensen går. Ungdomsrådet var sterkt involvert i beslutningen. Ungdom er opptatt av at kommunen de bor i har et godt omdømme. Så langt viser det seg å ha vært et riktig grep. Både innbyggere, bedrifter og ansatte har et sunt og godt forhold til Lom, forteller ordføreren, som også er deltaker på Omdømmeskolen i regi av KRD. Lom har arbeidet strukturert og målrettet med omdømmet siden 2003.

God forankring

– I kommuneplanen «Lom 2020» er omdømmebygging ett av hovedsatsingsområdene. I dokumentet trekkes det opp mål og retningslinjer for hvordan kommunen skal utvikle seg fremover. At arbeidet med omdømmeutvikling er forankret i kommunestyret, betyr at politikerne synes det er viktig. Samtidig må det være forankret i næringslivet og blant innbyggerne. Vi har flere nettverksgrupper, blant annet innen reiseliv, bondelaget, skogeierlaget og bedrifter, som alle jobber med utgangspunkt i visjonen, verdiene og slagordet til Lom: «Kom til Lom».

Jentenettverk

– I tillegg har vi ulike jentenettverk. Tallene viser at Lom har færre jenter i alderen 20-35 år, derfor aktiv satsing på jenter. Blant annet får jenter som etablerer næringsvirksomhet et etablerertilskudd på 35.000 kroner og har prioritet i forhold til midler fra det kommunale næringsfondet. Tilbakemeldingene fra jentene er at et godt omdømme er en forutsetning for en positiv og fremtidsrettet utvikling for dem som etablerer seg.

Gode resultater

– Vi ble nylig kåret til landets første nasjonalparklandsby, noe som er et resultat av omdømmearbeidet. Og tidligere kommunalminister Åslaug Haga har uttalt at Lom er landets mest nyskapende kommune, noe som også kan tilskrives arbeidet vi gjør. I 2008 var også Lom blant de ti finalistene i avisen Nationens kåring av landets mest nyskapende kommuner.

– Men selv om vi har klart mye, kan ikke si at vi er i mål – det blir du aldri når du driver med omdømmearbeid. Det er beinhard jobb hver dag. De tre viktigste tingene er forankring, forankring, forankring. Du må ha forankring blant innbyggerne, i næringslivet og i kommunen.

Jobb sammen om å løfte hele regionen

– I vår region har vi mange kommuner som er sterke på omdømmearbeid, og som er synlige på forskjellige nasjonale arenaer. Det hadde vært enklere å utvikle en kommunal identitet hvis vi ikke hadde hatt så mange sterke merkevarenavn i kommunene rundt oss. Jeg tror vi må komme dit at sterke enkeltkommuner jobber sammen om å løfte hele regionen, og ikke bare den enkelte kommune. Det handler om å bygge opp en regional identitet og tenke at regionen er et felles service-, bo- og jobbsamfunn.

Omdømmet må jobbes med hver dag

– Jo før man starter opp, jo bedre. Det er ikke nok å bevilge penger til en konsulent og så tro at man får godt omdømme av det. Man kan gjerne få hjelp til å analysere og finne gode metoder, men skal man klare å bygge et godt omdømme er det beinhard jobbing, hver dag. Jeg tror også at det er viktig å ikke være fanatisk overbevist om at det ene eller andre er riktig. Legg først og fremst vekt på at innbyggerne er stolte – de er våre ambassadører og gir grunnlaget for at flere flytter til og færre flytter ut. Det er også viktig å bruke media riktig. Flere hos oss gikk på mediatreningskurs.

Noen av omdømmeaktivitetene i Lom

  • Media- og kommunikasjonsprosjekt. En prosjektleder finansiert av fylkesmannen ble ansatt, og en rekke politikere og representanter for ledergruppen gikk på mediatreningskurs.
  • Jevnlige brukerundersøkelser blant innbyggere og næringsliv, der alle har mulighet til å si noe om kvaliteten på kommunens virksomhet og komme med forslag til forbedringer.
  • Systematiske medarbeiderundersøkelser.
  • Sentrumsutvikling. Lom har jobbet for å bli et attraktivt tettsted, med bevisst satsing på arkitektur og fargebruk.