Fagområde: Tilflytting

Ildsjelene er bærebjelkene

ldsjelene i Kongsbergregionen har fått sin egen tankstasjon – påfyll skal komme gjennom felles arbeid på «ildsjelmarken».

Ildsjelene vil samhandle og samordne seg for å være tydeligere bærebjelker i bygdesamfunnene i regionen.

Kong Harald sin nyttårstale

Det var i nyttårstalen for 2011 at H.M. Kong Harald uttalte seg om frivillighetens betydning, og om ildsjelene som bærebjelkene i samfunnet vårt.

Bærekraftig bygdeutvikling i Kongsbergregionen

H.M. Kong Harald sine uttalelser var som musikk i ørene til regional koordinator i Kongsbergregionen, Jan Erik Innvær. Kongsbergregionen består av kommunene Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg, Notodden, Tinn og Hjartdal. Regionrådet hadde tatt initiativ til et bygdeutviklingsprosjekt som skal være en samordnings- og samhandlingsarena for ildsjelene i de syv kommunene. Arenaen har fått navnet «ildsjelmarken» og skal bidra til kunnskapsformidling, kompetanseutvikling, erfaringsutveksling, mobilisering, nettverksbygging og tilgang til relevante verktøy.

«Ildsjelmarken» hadde sin første samling 30.01.12. 40 ildsjeler fra næringsliv, offentlig sektor frivillig sektor hadde funnet veien til Kongsberg. Engasjementet var stort, og det var stor interesse i å lære av hverandre sitt arbeid.

Hvem har utviklingskrafta?

Ildsjelen har ikke noe stempel i panna som viser at du er en ildsjel. Det er gjennom sitt engasjement de forteller hvem de er sier Halvor Rostad som er leder av prosjektet «bærekraftig bygdeutvikling». Rostad mener videre at ildsjelene er de personene som utgjør hele forskjellen på hvorvidt et lokalsamfunn har et tilbud for inkludering og trivsel eller ikke. Gjennom prosjektet skal en synliggjøre at ildsjelene er samfunnsentreprenører. Vi finner de i næringslivet, i organisasjoner og i offentlig virksomhet, sier prosjektleder Halvor Rostad.

Ildsjelene i Rollag

Rollag kommune er en av de syv kommunene i Kongsbergregionen. De har status som omstillingskommune på grunn av nedgang i folketall og arbeidsplasser. Prosjektleder for omstillingsarbeidet sitt strategi- og forankringsfase, Kjetil Heitmann, sier at ildsjelene og samfunnsentreprenørene i Rollag vil ha en sentral rolle i omstillingsarbeidet. På seminaret i Kongsberg var de derfor representert med blant annet Vegglifjell friluftslag, Norsk Folkehjelp sin avdeling i Rollag, verdens minste hotellkjede som heter Stabbursnatt, Stasjonsfruene og lederen i hovedkomiteen for 4H sin landsleir 2012. Det er viktig at vi sammen arbeider for å gjøre bygda trivelig for de som bor der, alle hytteeierne og andre vi skal være et godt vertskap for. Rollag har få økonomiske utviklingsmidler, men vi har mange aktive personer. Derfor har jeg med meg så mange på denne samlinga, sier Kjetil Heitmann.

Ildsjelpris for Kongsbergregionen?

Engasjementet på samlinga førte til flere konkrete tiltak som prosjektledelsen skal gripe fatt i. Alle ønsker seg en felles arrangements- og aktivitetskalender. Dette tiltaket er allerede satt i utviklingsfasen. Videre skal det jobbes for vitalisering av ungdomsrådene. Distriktssenteret var på seminaret representert med Anne Irene Myhr. Hun mente at Kongsbergregionen hadde mye å lære av Hallingdal når en skal se på modeller for et regionalt ungdomsråd. Forslaget om en årlig tildeling av «Kongsbergregionens ildsjelpris» ble også godt mottatt av ildsjelene selv. Skal tankstasjonen ha som oppgave å gi ildsjelene ny energi så må vi få de frem i lyset, sier prosjektleder Halvor Rostad i Kongsbergregionen.