Fagområde: Inkludering Tilflytting

Herøy satser på integrering og inkludering

Arbeidsinnvandrerne bosetter seg på Herøy i Nordland. 1. januar 2012 var 188 av kommunens 1711 innbyggere innvandrere.

Innflytterne Jelena fra Serbia og Dalia fra Litauen leder Møtestedet i Herøy (Foto: Halvor Hilmersen)
Foto: Halvor Hilmersen

Etter flere år med befolkningsnedgang startet Herøy kommune prosjektet «Økt bosetting» i 2009. Målet var å øke bosettingen i kommunen.

Prosjektet hadde fire målsetninger: omdømmebygging, bolig, fritidstilbud og integrering.

Ett av hovedmålene var altså  å få arbeidsinnvandrerne til å bli i kommunen. Kommunen har en stor hjørnesteinsbedrift, Marine Harvest, som sysselsetter mange av arbeidsinnvandrerene. Mange av disse reiste hjem mellom sesongene på fabrikken. Herøy ønsket at de skulle bosette seg permanent i kommunen. For å bidra til det, ansatte de våren 2010 Stig Neraas (bildet) i en prosjektlederstilling.

Kommunen kan løse problemer – inkludering må innbyggerne stå for

– Det vi i hovedsak gjør er å finne hus, løse praktiske problemer og i hele tatt å få tilflytterne til å føle seg velkommen i Herøy, sier Neraas. Han fortsetter – Selve inkluderingen må komme fra innbyggerne selv ved at de tar imot sine nye naboer på en god måte.

Ett konkret tiltak er «Møtestedet» som er plassert i en tidligere barnehage. Målet er å lage en plass hvor alle på Herøy kan møtes, og som kan være et bindeledd mellom lokalbefolkningen og innvandrerene. Kommunen har ansatt Jelena Budesa som daglig leder for Møtestedet og Dalia Cizauskaite som blant annet har ansvar for ungdomsklubben i kommunen.

Aktiviteter

«Møtestedet» har status som frivilligsentral, og får støtte fra Kulturdepartementet. Møtestedet har en rekke aktiviteter for innvandrere og nordmenn. Sentralt er kurs i norsk og samfunnsfag for arbeidsinnvandre. Kurset er tilpasset den enkeltes behov, som medfører undervisning på ulike tider, da mange går i skiftarbeid. Arbeidsinnvandrerne får også tilbud om karrièreveiledning fra Karrieresenteret Ytre Helgeland.

Møtestedet har ansvaret for den kommunale ungdomsklubben, har startet opp barselgruppe og arrangerer årlig den såkalte «Innflytterdagen». Formålet med arrangementet er at lokalbefolkningen og nye innflyttere skal bli bedre kjent med hverandre, samt presentere de ulike tilbudene som finnes i kommunen.

Møtestedet arrangerer også lørdagskafé med forskjellige temaer knyttet til de ulike nasjonalitetene i kommunen. Som eksempel ble det holdt litauisk dag med foredrag om Litauen og det ble servert litauisk middag. Med omlag 60 personer er litauerne den største innvandrergruppa på Herøy.

– Inkludering må komme fra innbyggerne selv, og selv om vi har store framskritt har vi fortsatt et stykke å gå. Det tar nok litt tid, avslutter Stig Neraas.

Stikkord:
Steder: