Fagområde: Bolig og bomiljø

Fortetting og gjenbruk av eldre bygninger – fremtidens boligutvikling i Distrikts-Norge?

Denne artikkelen er arkivert. Enkelte opplysninger kan være utdaterte.

Dette er innspill fra sjefsarkitekt i Husbanken avdeling sør, Michael J. Fuller-Gee. I ulike innlegg viser Fuller-Gee til at mange ”pittoreske” små byer og tettsteder i Norge er lite attraktive for unge mennesker.

Ti prosent av Norges befolkning flytter hvert år, Finnmark har i perioden 1996-2006 mistet 16 prosent av sine innbyggere mens Oslo regionen i samme periode har vokst med seks prosent.

I en artikkel i Aftenposten 5. mai 2009 sier Gunnar H. Husby, leder i Norges Bygdeungdomslag:

– Distriktene må ta med seg det beste fra byen, det mest attraktive og tilby dette i tillegg til den slitne skrytelisten om alpinanlegget, håndballaget, foreningslivet, den sære festivalen hver sommer og ikke minst det fantastiske turterrenget.

– Hva med å forsøke å danne en landsbykultur etter europeisk modell, med pub og kaféliv? Fortsetter Husby.

Suksesskriterier: verdiskapning og boligutvikling

Fuller-Gee viser til at verdiskapning er et suksesskriterium for fremtidig stedsutvikling. Hoverpilarene i stedsutvikling må bestå av elementene næring/utdanning, boliger og kultur. Evaluering fra NIBR viser at boligdimensjonen hittil har vært for lite vekstlagt i stedsutviklingsarbeid.

Landsbykultur etter europeisk modell 

Fuller-Gee foreslår i likehet med Gunnar H. Husby å se på landsbykultur etter sentral europeisk modell, som for eksempel sveitsiske alpelandsbyer med tette sentrum. Det beste fra byen vil være at butikker og næringsliv skaper liv om dagen og boliger og møteplasser skaper liv om ettermiddag og kveldstid. Et mer attraktivt by og tettstedssentrum med myldrende byliv er viktig for å trekke til seg de unge voksne som ønskes rekruttert til både private og offentlige stillinger.

Boligpolitiske fokusområder

Husbanken ønsker å fremme fortetting og gjenbruk av eldre bygninger. Fortetting av byer og tettsteder gir bedre arealutnyttelse og miljøgevinster ved mindre bilkjøring. Mer kompakt boligbygging er også svaret på at flere lever enslig, at mange er alene med barn og at vi lever lengre. Husbanken har vært aktivt inne i flere prosjekter i tre kommuner i Aust-Agder, Åmli, Iveland og Vegårshei. I Vegårshei er det utviklet en ny sentrumsplan som samler næringsstruktur, sosial infrastruktur og et bilfritt aktivitetsområde. Fortetting skal skje ved at det skal bygges ca 100 nye sentrumsnære boliger. I Vegårshei har kommunen tatt gjenbruk på alvor. 5 låver har blitt bygget om til leiligheter og kombinasjonen leiligheter og næringsareal.

Distriktssenteret mener

Distriktssentret synes Husbanken ved sjefsarkitekt Michael J. Fuller-Gee har fremmet spennende løsninger med bruk av fortetting og gjenbruk som strategi for økt attraktivitet gjennom stedsutvikling.

Stikkord: