Fagområde: Omdømme

Den grønne landsbyen Randaberg

Randaberg har åpnet Landsbyhuset 59 oN. Etter få ukers drift omtales huset som hjertet i den grønne landsbyen.

Randaberg kommune sin visjon er «Sammen skaper vi den grønne landsbyen». Arbeidet med å finne den rette visjonen foregikk parallelt med revisjonen av kommuneplanen 2007 – 2020.

Visjonen gir retning

Ordet landsby har vært brukt om sentrum av Randaberg siden 1980 tallet. De 10.400 innbyggerne bor i landets minste landkommune med kun 24 km2 til fordeling. Randaberg er nabokommunen i nord til Stavanger kommune.

– Vi har klare intensjoner med å være en grønn landsby. Ordfører Bjørn Kahrs trekker frem de to viktigste. – Vi ønsker å utvikle Randaberg som et moderne samfunn men utviklingen skal være basert på videreføring og forsterkning av de tradisjonelle verdiene som vi forbinder Randaberg med. Service og kvalitet skal ligge i bunn for vårt arbeid.

– Randaberg skal utvikles til å være en moderne, grønn landsby sier Kahrs. I en landsby står samarbeidet mellom innbyggerne og kommunen sentralt.

Den grønne landsbyen

Når innbyggerne i Randaberg ga sine innspill til valg av visjonen «den grønne landsbyen Randaberg» la de følgende innhold til grunn. Utviklingen skulle være preget av nærhet, trygghet, møteplasser som skulle ha universell utforming, fortsatt dyrke de nære relasjonene mellom innbyggerne og det skal være ett sentrum.

–  I Randaberg tar det oss 10 minutter å sykle til sentrum fra alle deler av kommunen. Vi skal satse på sykkelstier og gangveger slik at det blir enkelt å både komme seg til sentrum og ta i bruk uteområdene, sier ordfører Bjørn Kahrs.

Ordet grønn har sammenheng med at 65% av arealet i kommunen er dyrket landbruksareal. I tillegg vil vi være i front med grønn energiforsyning når vi tilrettelegger for nye boliger og næringsutvikling.

Landsbyhuset 59 oN

I kommunestyret sitt vedtak på budsjett for 2012 finner vi investeringen i Randaberg sitt landsbyhus. Det er det gamle bankbygget ved torget i sentrum som er ombygd. Åpningen fant sted 27. september 2013 og her finner vi blant annet bibliotek, kulturskole, frivilligsentral, ungdomstilbud, kaffebar og møtelokaler for lag og foreninger. Ungdomsmedvirkningen har vært stor i utarbeidelsen av innholdsutviklingen i Landsbyhuset, og omtales i dag som hjertet i den grønne landsbyen.

Mye folk på åpningen av landsbyhuset

Mye folk på åpningen av landsbyhuset. Foto: Ove Tennfjord – Randaberg kommune.

Landsbyfestival og landsbykonferanse

– En god helse er en viktig del av det å ha et godt liv. Kultursjef Anders Jaarvik forteller at landbyfestivalen ble arrangert første gang i 2009 og har fokus på folkehelse og fysisk aktivitet. Lokale underholdningskrefter opptrer, og det er aktiviteter for innbyggerne i alle årsklasser. I 2013 var det både gratis landsbyfrokost, sykkelritt og aktivitetsdag for familier.

– Den første landsbykonferansen ble arrangert i 2011. Programmet har et regionalt fokus med kjente innledere. Å gi motivasjon og inspirasjon slik at innbyggerne selv finner veien til det gode liv, er en av hovedtankene til konferansen. I matfylket Rogaland serveres det selvsagt lokal mat med hjelp av lokale kokker, sier Jaarvik. God mat er viktig i den grønne landsbyen.

Kompetansesenter for Distriktsutvikling mener

– Randaberg er en av flere kommuner i landsbynettverket i Norge. Kompetansesenter for Distriktsutvikling følger kommunene for å samle erfaringer om hvordan de bygger innhold i landsbybegrepet. Vi er også opptatt av å se om at kommunene gjennom å ta en posisjon som landsby øker sin konkurransekraft, sier seniorrådgiver Anne Irene Myhr.