Fagområde: Næringsutvikling

Bygdebutikker på offensiven

Ost fra Bø, fisk fra Nordmela og egg fra Bjørnskinn og Åse: Det lokalproduserte er etterspurt vare i bygdebutikkene i Andøy.

– De eggene fra Solbakken gård i Bjørnskinn og fra Bjørn Åge Skoglund på Åse kommer folk ens ærend for å kjøpe, forteller Berit Kristiansen. Det er en februardag i 2010. Prosjektet «Bygdebutikken inn i en ny rolle» i Andøy i Nordland har vært i gang siden mai 2008. Kristiansen er prosjektleder, og de tre butikkene på Bleik, Nordmela og Åse som er med har allerede merket fint oppsving. De er både blitt ettertrakta samlingsplasser med hver sin kaffekrok, og til dels også arena for kunstutstillinger, loddsalg og lignende. Og så fremmer de det lokalproduserte. I hyllene finnes både ferske egg fra Andøya såvel som ost fra Nordtun gård. Kanskje er du heldig og også får nystekte fiskekaker fra Kåre Johansen på Andenes. Til Nordmela Landhandel valfarter kundene for å kjøpe fisk.

Fisk å selge

– Folk er så vant til at vi har fisk å selge her, forteller Kirsten Asperheim i butikken. Og det er fisk fra Nordmela; lettsalta torsk, lutefisk, kveite, buknafisk… Asperheim forteller at forleden hadde noen fra Sigerfjord  (en times biltur unna) og Fornes slått seg sammen – totalt fire stykker – og kom i bil til Nordmela for å handle inn. Aller mest etterspurt er lutefisken. Asle Baraa fra Dverberg er innom landhandelen. Han passer også på å få seg ei nystekt vaffel innimellom øvrige ærend. For nysatsinga med kaffekrok og vafler har også slått stort an.

Blomstret med lokalprodusert

– Butikkene på bygda har blomstret, og det kommer også nye kunder, sier Berit Kristiansen, og synes hun har en kjempetakknemlig jobb. Såpe fra Alveland på Dverberg er et annet andøyprodukt som har slått stort an. Og ved juletider og på sommeren er lokale strikkavarer og lappeteknikk etterspurt i butikkene. At nærbutikkene står friere til å ta inn lokalt sortiment, gjør det også enklere. I Oppland kan Merkur-konsulent Vigdis Myhre Næsseth fortelle om erfaring fra prosjektet Lokal Mat i Oppland. – Ni butikker er med, og prosjektet viser seg veldig godt mottatt av kjøpmenn og kunder. For butikkene blir dette ei tilleggsomsetning, som ikke går ut over den ordinære omsetninga.

Engasjement

– For å lykkes må også kjøpmennene engasjere seg, og følge opp. Lokalprodusentene har nok blikket for mye rettet mot de store kjedene, der det er vanskelig å få innpass. Sats heller på de små butikkene. Det kan vise seg lønnsomt, sier Næsseth. Og i Andøy selger bygdebutikkene stadig mer lokalprodusert. Prosjektperioden sluttet med utgangen av 2010, og rapporten som er laget slår fast at butikkene som har deltatt alle har oppnådd måloppfyllelse i kraft av økt omsetning. Faktisk ligger alle tre butikkene som var med hele prosjektperioden litt over målet på 20 prosent salgsøkning som var satt. (Opprinnelig var fem butikker med, men to trakk seg tidlig i prosjektfasen)

Prosjektet

«Bygdebutikken inn i en ny rolle» er et samarbeid mellom bygdebutikker i Andøy, Kommunal- og regionaldepartementet, Nordland fylkeskommune og Andøy kommune. Næringssjef i Andøy, og også prosjektansvarlig, Bjørnar Sellevold, sier at temaet er blitt folkesnakk i kommunen. Dermed er en i større grad blitt bevisstgjort vikitgheten av å ha en bygdebutikk. – Et område vi såvidt berørte i sluttrapporten er undersøkelser som viser at det er sammenheng mellom butikktilbud og omsorgsutgifter i en kommune. Mangler nærbutikken, går utgiftene opp, sier Sellevold. Både han og prosjektleder Kristiansen er stolt av resultatene bygdebutikk-prosjektet i Andøy har medført. Investeringer i hundre tusen kronersklassen har gitt butikkene økt inntjening, og samtidig skapt  en felles arena og bygd opp et sosialt fellesskap. Bygdene har livnet opp, slik at utvikling av boligfelt, etablering av småbedrifter og sågar planer om golfbane er aktualisert ytterligere.

Vegen videre

Men hva nå, når prosjektet ikke løper lenger? Kristiansen og Sellevold ser et videre samarbeid mellom bedrifter, dagligvarehandlen, lag og foreninger som viktig. Et godt grunnlag er skapt gjennom bygdebutikk-prosjektet, og det må en spinne videre på. – Vi  hadde også som mål i prosjektet å la butikken være et bindeledd mellom ungdom som tar utdanning borte og som ønsker å komme tilbake, og Andøy kommune. Det området ser vi gjerne forsterket i tida framover, avslutter Bjørnar Sellevold og Berit kristiansen.

Frilansjournalist Idar Ovesen