Statens pris for attraktiv stad

Statens pris for attraktiv stad vart delt ut frå 2012 til og med 2014. Prisen er no slått saman med Statens Bymiljøpris og vidareført under namnet Attraktiv by – Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling.

Statens pris for attraktiv stad vart delt ut for å heidre kommuner og/eller andre aktører som har vist vilje og evne til å skape ein levande og attraktiv stad å bu, arbeide, drive næring og besøke. Prisen var i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Distriktssenteret var sekretariat.

Vinnarar av Statens pris for attraktiv stad

2013 Norheimsund

Oversiktsbilde av Norheimsund. Foto.

Foto: Distriktssenteret

Juryens vurdering av vinnaren

Juryens vurdering av finalistane

Kontaktperson

Har du spørsmål om Attraktiv by? Ta kontakt med Hilde Aasenhuus Fjeldstad.