Samarbeid om næringsutvikling i Mosseregionen

Prosjektet ønsker å jobbe med kunnskapsinnhenting om næringsutvikling i regionen, slik at regionen er bedre rustet til å håndtere de endringene som har skjedd.

Mosseregionen står foran store utfordringer. Det er stor innflytting, og mer enn 9000 pendler daglig ut av regionen (40 min med toget Moss – Oslo). Videre har regionen en underdekning på nærmere 4000 arbeidsplasser.

Det foreligger utbyggings- og utviklingsplaner for 70-100 milliarder kr herunder: to store nye bydeler i Moss, ny riksvei under byen, nytt kollektivknutepunkt og jernbanestasjon, flytting/utvidelse av havnen, transformasjon knyttet til nedleggelse av store deler av forsvaret og Rygge.

Samfunnsanalyse

Fakta Mosseregionen

Søkerkommune: Råde
Samarbeidskommuner: Moss, Rygge, Våler
Folketall i regionen: 57.865 (1/1-2013)
Areal i regionen: 513 km²