Planstrategi 4.0 – småkommuner og de gode hjelperne

Kommune-Norge står foran en ny runde med planstrategiarbeid. Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging kommer fra regjeringen i juni, og skal legges til grunn.

For å sette de mange mindre kommunene i bedre stand til å gjennomføre arbeidet inviteres det til et fagseminar torsdag 1. juni kl. 10.00 – 13.15. Fagseminaret blir strømmet.

Om du vil delta fysisk i i KDDs lokaler melder du deg på her.

Påmeldingsfrist: Frist 29. mai.
Det er 140 plasser i auditoriet.