Fagområde: Bolig og bomiljø

Nærmiljøutvalget i Valnesfjord tar tak i boligutfordringene

Fauske kommune har fått bolystmidler til å sette i gang tiltak som gjør bygda Valnesfjord til et enda mere attraktivt sted å bo – eller som nærmiljøutvalget sier; gjøre stedet «gildt» for nye tilflyttere. Det første prosjektleder, Bror Myrvang, har tatt tak i, er tomte -og boligsituasjonen i bygda.

Kosmo i Valnesfjord. Foto: Henry Tune.

Kosmo i Valnesfjord. Foto: Henry Tune.

Valnesfjord er ei bygd i Fauske kommune med ca. 1500 innbyggere. Enkeltpersoner og familier tar kontakt med Nærmiljøutvalget og ønsker å flytte til bygda. Utfordringen er at det ikke er boliger tilgjengelige i markedet. Etterspørselen overgår tilbudet.

Bygda har en stor kompetansearbeidsplass, Valnesfjord Helsesportssenter, samt nærhet til de store arbeidsmarkedene og utdanningstilbudene i Bodø og Fauske. Lokaltog og bussforbindelser er tilpasset dagpendling. Det tar under 40 minutter med bil til Bodø sentrum og 10 minutter til Fauske sentrum. Med togruten Saltenpendelen går det enda raskere.

Valnesfjord særpreges av god dugnadsånd.  Det er et aktivt kulturliv med to kor, to korps, jazzklubb, all-idrettslag, husflidslag, båtforening, band, yogatilbud, ungdomsklubb og friluftsliv.

Nye boligfelt

Fauske kommune og nærmiljøutvalget samarbeider om flere nye boligfelt. I øyeblikket er kun ett av disse salgsklart, men Bolystprosjektet håper at det kan selges tomter fra tre felt innen ett år. Under Kulturdagene i Valnesfjord i uke 46 startet salget av tomter fra det første feltet; Kosmoåsen. Dette feltet er et samarbeid mellom grunneiere, Fauske kommune og Dahl Bygg AS som tilbyr boliger fra Systemhus.  Det er også mulig å slå sammen to tomter, eller dele tomt med andre for å bygge flermannsboliger. Kosmoåsen er spesielt gunstig for folk som ønsker stor hage, åkrer og å holde dyr.

Prosjektleder er pådriver for boligutviklingen i bygda, og assisterer utbyggere med informasjon og markedsføring. Bolystprosjektet har bestilt film som skal vise de ledige tomtealternativene.

Seniorundersøkelse 50+

Prosjektleder har fått nærmiljøutvalget med seg på en undersøkelse blant alle innbyggerne over 50 år, med spørsmål om disse er interessert i å flytte fra eneboligene og inn i leiligheter. Dette vil kunne frigi eneboliger for nye tilflyttere. Nybygging av leiligheter med livsløpsstandard vil gi bygda større variasjon i boligmassen.

Det er også avholdt møter med Indre Salten Boligbyggelag, Bodø Boligbyggelag og andre potensielle utbyggere av leilighetsbygg. Svarprosenten er til nå nærmere 50% , men innbyggerne har frist på seg til jul med å svare. De første analyseresultatene kommer i januar 2014.

Engasjerte utvalgsmedlemmer

Prosjektleder Bror Myrvang startet arbeidet etter påske i 2013. Med seg har han nærmiljøutvalgets syv medlemmer, som alle er langt over gjennomsnittet engasjert i bygda si.
– Jeg våger den påstand at den positive utviklingen vi ser i bygda, inkludert den gode omtalen og de økende boligpriser, skyldes godt arbeid utført av disse sju over flere år, sier Bror Myrvang.

Utvalget samarbeider tett med Fauske kommune og det kommunale næringsforetaket , Fauna FK.

Stikkord: