Fagområde: Kommunereformen

Kommunestruktur og demokrati

Rapporter, utredninger og verktøy som handler om kommunestruktur og demokrati.

Anne Sigrid Haugseth (2015), Nærdemokrati – kunnskapshefte, TFoU på oppdrag fra Kometansesenter for distriktsutvikling

Marte Winsvold (2014), Nærdemokratiske ordninger, NIBR, notat på oppdrag fra Kompetansesenter for distriktsutvikling

Toril Ringholm (2014), Nærdemokratiske ordninger i lys av kommunesammenslåinger, Norut, notat på oppdrag fra Kompetansesenter for distriktsutvikling

Guro Ødegård og Johannes Bergh (2014), Etniske minoriteters deltagelse og posisjon i lokaldemokratiet, Institutt for samfunnsforskning, notat på oppdrag fra Kompetansesenter for distriktsutvikling

Klausen, Jan Erling (2004): Lokale folkeavstemminger om kommunesammenslåing. Dialogen mellom velgere og kommunale eliter. NIBR-rapport 2004:5. På oppdrag fra KRD har NIBR analysert rådgivende folkeavstemminger om kommunesammenslutninger. Rapoprten gjennomgår folkeavstemminger i åtte kommuner, avviklet i forbindelse med lokalvalget 2003.

Mellom politiske prinsipper og lokal pragmatisme – kommunesammenslutningens legitimeringsgrunnlag. NIBR-rapport 2003:10. Rapporten er utarbeidet av NIBR på oppdrag av KS. Tema er legitimering og demokratiske konsekvenser av kommunesammenslutning.