Kommunereformen kan rekruttere unge til lokaldemokratiet

Det er viktig å få flere unge inn i partipolitikken og skape nye arenaer for medvirkning. Dette er to tiltak Marie N. Sørlien løfter frem i sin rapport om kommunereformen og unges deltakelse i, og tilgang til lokaldemokratiet.

Med rapporten «Unge og medvirkning. Vil kommunereformen påvirke unges deltakelse i og tilgang til lokaldemokratiet?» fikk hun tredjeplass i utdelingen av Holbergprisen i skolen 2015. Hun skriver at unge bør involveres i arbeidet med kommunereformen. Involvering kan bidra til økt deltakelse i lokaldemokratiet etter reformen.

Tiltak som kan bidra til økt deltakelse

I rapporten viser Sørlien flere tiltak som kan bidra til ivaretakelse av de unge i arbeidet med kommunereformen og bidra til økt deltakelse:

  • Involver de unge i arbeidet med reformen.
  • Jobb for å få flere unge inn i partipolitikken. Demokratiopplæring i skolen og medlemsverving er sentralt.
  • Still krav til partiene om å prioritere unge på sikre plasser på nominasjonslistene.
  • Sett i gang tiltak for å redusere fraflyttingen av unge, gjennom blant annet å jobbe med utdannings- og jobbtilbud.
  • Bedre tilrettelegging for medvirkning.
Marie Sørlien mottar Holbergpris. Rollup i bakgrunn. Foto.

Marie Nygaard Sørlien mottar diplom fra vinneren av Holbergprisen 2015, Marina Warner. Foto: Ole Kristian Olsen. Med tillatelse.

Prosess som engasjerer

Historiske tall og tendenser for unges deltakelse i kommunestyrer viser at det ikke ser lyst ut med tanke på unge representanter i de nye storkommunene heller. Økt antall ungdomsrepresentanter i kommunestyrer slik at flere ungdomsrelevante saker blir meldt inn, kan bidra til å skape en god sirkel som kan øke unges engasjement.

– Dersom sammenslåingsprosessen i seg selv engasjerer unge, kan man på sikt få i gang den gode sirkelen, skriver Marie N. Sørlien.

Kommunereformen fra de unges ståsted

– Selv om de unges deltakelse og innflytelse anses som viktig, kan jeg ikke se at dette er spesielt behandlet i Kommuneproposisjonen og finner heller ikke andre konsekvensutredninger som behandler unge spesifikt. Jeg synes derfor det var interessant å se på kommunereformen fra de unges ståsted, skriver Sørlien.

Gjennom å intervjue ulike aktører, innhente fakta og sammenstille kunnskap fra forskningsrapporter har hun undersøkt problemstillingen.