Fagområde: Stedsutvikling

Forum for stedsutvikling

Forum for stedsutvikling er et nasjonalt, faglig samarbeidsorgan for statlige institusjoner som arbeider med by- og stedsutvikling.

Denne nettportalen skal gi deg inspirasjon, faglige råd og gode ideer til å skape attraktive og miljøvennlige steder. Portalen er utviklet av Miljøverndepartementet i samarbeid med deltakerne i Forum for stedsutvikling og fylkeskommunene.

Hensikten med forumet er å:

  • Styrke kommunenes kompetanse
  • Bedre samarbeidet på tvers av sektorer og forvaltningsnivå
  • Øke fokuset på stedsutvikling

Medlemmer

Medlemmer i forumet er statlige virksomheter som arbeider med by- og stedsutvikling.

Distriktssenteret sin kontaktperson til Forum for stedsutvikling er Mona Handeland.

Stikkord: