Fagområde: Omstilling

Distriktssenteret starter læringsnettverk om innovasjon

Vil du bidra, dele erfaringer og lære sammen med andre innovatører og oss i Distriktssenteret? 
Sammen får vi til mer enn vi klarer hver for oss.

Distriktssenteret skal samle en gruppe personer med ulik grad av erfaring fra tjenesteinnovasjon i kommuner, til gjensidig inspirasjon og læring. Har du et eksempel i egen kommune, eller vet du om andre som har gjort noe som inspirerer deg? 

Om læringsnettverket

Er du i gang med noe nytt?
Er du usikker på veien videre?
Vil du lære og bli inspirert av andre?

Da kan Distriktssenterets læringsnettverk være stedet for deg

Vi ønsker å diskutere med kommuner og fylkeskommuner ut fra konkrete eksempler på tjenesteinnovasjon. Hvordan kom dere i gang? Hvem er med? Hva har dere erfart så langt? Hvilken støtte har dere hatt? Hva trenger dere nå? Hva tenker dere framover?  

Nettverket skal i all hovedsak treffes digitalt. Format og hyppighet på møtene utformer vi i fellesskap i forbindelse med oppstarten. 

Målgruppe

Vi ønsker at både Fylkeskommuner og kommuner deltar. Vi søker kontakt med kommuner som er i gang med tjenesteinnovasjon, og er interessert i likelæring rundt det.

Med innovasjon mener vi noe som er «Nytt, Nyttig og Nyttiggjort» (N3). Innovasjonsgraden trenger ikke å være høy. Det spiller heller ingen rolle om innovasjonen er under planlegging, påbegynt, halvgjort eller straks ferdigstilt. Vi ser etter eksempler med ulike ambisjoner, fartstid og fremdrift på prosessene. Hovedsaken er et felles ønske om å lære mer gjennom deling med andre og oss i Distriktssenteret.

Interessert? – Ta kontakt

Distriktssenterets nye læringsnettverk er stedet for deg som er i gang med noe helt nytt, er litt usikker på hva som er veien videre, og vil lære mer og hente inspirasjon fra andre.