Attraktive Bodø

Viljen til å satse på sentrumsutvikling som et virkemiddel for å øke byens attraktivitet, og prosjektet «Ny by – ny flyplass» avgjorde juryens valg av vinner av Attraktiv By-prisen 2016.

– Bodø viser at de makter å snu det som i utgangspunktet er et problem, nemlig nedleggelsen av den militære delen av flyplassen, til en ressurs for byen, sier juryleder Erling Dokk Holm. Juryen fremhever i sin begrunnelse at Bodø er blant landets raskest voksende byer og har utviklet seg til et regionalt sentrum av stor betydning for hele Nord-Norge.

Her kan du lese mer om hvordan Bodø jobber med helhetlig byutvikling.

Riktig å bygge boliger i sentrum

I skarp konkurranse med finalestedene Asker og Hammerfest, falt juryen ned på Bodø som vinner av årets kåring. Bodøs sterke befolkningsvekst de senere år, sammen med en sterk satsning på sentrum, har gitt økt stolthet hos byens innbyggere. Denne stoltheten er en stor ressurs og gjør at stadig flere vil bo og arbeide i Bodø. Sentrumsutviklingen er gjennom flere år blitt prioritert i kommunens planlegging og arbeidet har gitt resultater.

– Det bygges boliger i sentrum og dette er et av de viktigste grepene byer og tettsteder kan gjøre. Betydningen av at flere bor i den sentrale bykjernen kan knapt overvurderes. Smitteeffektene på annen by- og næringsutvikling er fundamental, sier Dokk Holm.

Miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft

Det er en sterk forbildefunksjon i hvordan både sentrumsutviklingen og «Ny by – ny flyplass”-prosjektet er drevet, med kommunen som sterk pådriver og med en helt spesifikk satsning på utvikling. Dette kan også sees i den kommunale organiseringen. Den gode utviklingen Bodø opplever er ikke selvsagt, og en videre sterk og bærekraftig vekst fordrer at man klarer å føre en distinkt bypolitikk. Det betyr at man i ”Ny by – ny flyplass”-prosjektet ikke kun bør vektlegge miljømessig bærekraft, men også sosial og økonomisk bærekraft. Det betyr at kommunen klarer å styre gjennom en forutsigbar arealpolitikk som er i tråd med de overordnede nasjonale retningslinjene for areal-, bolig- og transportpolitikk. Ikke minst bør ambisjonene på arkitektur i privat regi ligge på nivå med den arkitekturen der det offentlige har vært byggherre.

Juryen trekker også fram at den økte satsingen på uterom, både med hensyn til kvalitet i utformingen og størrelsen på dem, er synlige bevis på at Bodø sentrum øker sin attraktivitet.

Fakta om Attraktiv by

Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling (Attraktiv by) belønner planlegging og gjennomføring av bærekraftig by- og stedsutvikling med høy kvalitet. Alle tre dimensjoner ved bærekraftbegrepet tillegges vekt; økonomisk, sosialt, miljømessig.

Juryen består av Erling Dokk Holm, Peter Butenschøn, Heidi Ramsvik, Ulrika Staugaard, Elisabeth Sjo Jespersen og Michael Fuller-Gee.

Bodø sentrum, havn.

Bodø sentrum, Stormen kulturkvatal sentralt i bildet.
Foto: Per Inge Johnsen, Bodø kommune

Stikkord:
Steder: