Fagområde: Bolig og bomiljø

Nok boliger for fremtiden 2024

7. mai er det dagskonferanse med aktuelle tema for deg som jobber med boligutvikling og boligdrift i kommunene. Det er mulig å delta både fysisk og digitalt.

Rett før påske ble den nye boligmeldingen lansert. Med fokus på å styrke Husbanken og hjelpe de vanskeligstilte i boligmarkedet, signaliserer meldingen en fornyet innsats for å sikre at flere får en god og trygg plass å bo, i både by og distrikt. På konferansen 7. mai kommer både statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet, Nancy Charlotte Anti, og Husbankens direktør, Jan Hjelle, for å presentere blant annet den nye boligmeldingen og nytt fra Husbanken. Innlandet fylkeskommune deler erfaringer fra arbeidet med å transformere tomme institusjonsbygg til boliger, og Evenes kommune deler hvordan de har jobbet med å sikre nok og riktige boliger til flyktninger. Det blir også mange flere konkrete eksempler fra kommune-Norge.

Å finne nye og gode løsninger på utfordringene i boligsektoren i by og bygd fordrer oppmerksomhet, nytenking og samarbeid. Nok boliger for fremtiden skal være et møtepunkt for å dele kunnskap, strategier, konkrete erfaringer og få inspirasjon og nye kontakter.

Konferansen er særlig for deg som er involvert i forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av boliger i kommunene.

Distriktssenteret er medarrangør.