Fagområde: Tilflytting

«Nå telte han deg også» – Om å måle resultater og effekter av arbeid med tilflytting

Distriktssenteret arrangerer i samarbeid med Trøndelag Forskning og Utvikling og Høgskolen i Nord-Trøndelag dialogseminar om hvordan forskningsmetodikk kan måle samfunnsutvikling og attraktivitet og bidra til mer kunnskapsbasert utviklingsarbeid.

Forskerne mener det er vanskelig å dokumentere og måle effekter av arbeid med lokal samfunnsutvikling.  Samtidig er det effekter som etterspørres for å vurdere ny politikk, virkemidler og tiltak.

Utgangspunktet for seminaret er Distriktssenteret sin rolle som kompetansesenter og oppdragsgiver og forskningsmiljøene sin rolle som kunnskapsleverandør. En rekke av Distriktssenteret sine bestillinger har hatt til hensikt å undersøke sammenhengen mellom innsats og hva som virker over tid.

Innledere

Lillian Hatling og Marianne Solbakken, Distriktssenteret.
Innleder om senteret sin bestillerrolle og utfordringene vi ser knyttet til å undersøke resultater og effekter. Distriktssenteret stiller spørsmål med hva som er mulig, relevant og ønskelig å undersøke/måle.

Marit Aure, forskningsinstituttet NORUT i Tromsø.
På oppdrag fra Distriktssenteret har Ideas2evidence, NORUT og Møreforskning undersøkt om og hvordan tilflyttingsarbeid kan ha effekt på å rekruttere og beholde nye innbyggere.  Ideas2evidence rapport 4/2013.

Espen Carlson og Margrete Haugum, Trøndelag Forskning og Utvikling.
TFoU har i samarbeid med Asplan Viak på oppdrag fra Distriktssenteret og Møre og Romsdal fylkeskommune vurdert resultater og effekter av utviklingsarbeidet i Rauma og Rindal. TFoU rapport 2013:3

Oddveig Storstad, Dr.Polit (2007) og seniorforsker ver Norsk senter for Bygdeforskning.
Storstad har i mange år jobbet med hva som kjennetegner attraktive lokalsamfunn. Hun vil innlede om: «Når sammenhengene er uklare, variablene mange og det ikke-tellbare skal telles, da må det bli rot. »

Det er satt av god tid til diskusjon etter innledningene.

Innleggene kan lastes ned fra lenker lenger ned på siden.

Arrangører

Distriktssenteret, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Trøndelag Forskning og Utvikling.

Seminaret er en del av Forskningsdagene.